09 تیر 1401

مصطفی حق طلب جورقانی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
داریوش دریایی، مصطفی حق طلب جورقانی (1388) کاربرد آزمایش نفوذ سنج دینامیکی در تخمین مقاومت لایه های آسفالتی جاده: شماره 65 بهار 88; 49-55