03 بهمن 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی رشته زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی ، شهید بهشتی ، ایران (1387 - 1392)
  • فوق لیسانس زیست شناسی گیاهی (گرایش اکولوژی- سیستملتیک) (1384 - 1386)
بیشتر

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نیره اولنج (1399) بررسی ساختار و وقایعتکوینی اندام های زایشی و دانه در گونه onobrychis viciifolia پژوهشهای گیاهی: 34 شماره4 جلد; 15
2
نیره اولنج (1396) مطالعۀ گرده شناسی قبیلۀ بابونه(Asteraceae, Anthemidea) درایران تاکسونومی و بیوسیستماتیک: دوره 9، شماره 31; 29-42
3
4
5
مقاله ارائه‌شده
1
نیره اولنج (1400) Onobrychis lunata بررسی اکوفیزیولوژیکی و فیزیولوژیکی گونه هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
2
نیره اولنج (1398) مطالعه آناتومی گونه Rhus coriaria L. در استان همدان ششمین دوره کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ یزد
3
نیره اولنج (1396) مطالعه آناتومی گونه Euphorbia seguieriana در استان همدان سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
4
نیره اولنج (1396) مقایسه محتوای عناصر معدنی برگ گونه Euphorbia seguieriana در رویشگاه های مختلف استان همدان سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
5
نیره اولنج (1396) بررسی اکوفیزیولوژیکی و فیزیولوژیکی گونه گیاهی Trichodesmaincanum سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
6
نیره اولنج (1396) مطالعه آناتومی گونه Trichodesma inacanum در استان همدان سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
7
نیره اولنج (1396) مطالعه آناتومی گونهHeliotropium noeanumدراستان همدان سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
8
نیره اولنج (1396) بررسی خواص آنتی باکتریال غلظت های مختلف گیاه دارویی مینای پرکپه (T. polycephalumL.) سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
9
نیره اولنج (1396) بررسی آناتومی ساقه و برگ گونه Tanacetum parthenium سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
10
نیره اولنج (1396) بررسی آناتومی ساقه و برگ گونه Tanacetum polycephalum سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
11
نیره اولنج (1395) مطالعه سیتولوژیکی چهار گونه از جنس Hedysarum L. (Fabaceae) در ایران Cytological Study of four species of Hedysarum L. (Fabaceae) in Iran دومین همایش بین المللی پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران¡ همدان
12
نیره اولنج (1394) بررسی اکوفیزیولوژکی گیاه دارویی گونه Euphorbia seguieriana از شش ارتفاع مختلف در استان همدان دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، ایران¡ تهران
13
نیره اولنج (1394) مقایسه برخی صفات اکوفیزیولوژکی و صفات فیزیولوژیکی گیاه گونه macroclada Euphorbia از شش ارتفاع مختلف در استان همدان دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، ایران¡ تهران
پایان‌نامه
کتاب
1
نیره اولنج (1395) گیاه شناسی )فیزیولوژی و رده بندی گیاهی( شابک:978-600-95258-8-1

سوابق اجرایی

  • مدیریت گروه زیست شناسی (1395 - 1397)
بیشتر