11 فروردین 1402
رضا الماسي

رضا الماسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیماری شناسی شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Reza Almasi (2021) Harnessing environmental-RNAi to win an enduring battle: Plant versus pathogen JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY: 170; 1-9
3
4
5
6
7
8
9
10
مقاله ارائه‌شده
1
رضا الماسی (1400) اتوفاژي و دفاع گياهان در برابر آلودگي هاي ويروسي اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
2
3
Reza Almasi (2007) Comparison of BYSMV conserved blocks of polymerase protein with other plant rhabdoviruses. The 9th Iranian Congress of Biochemistry and the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology., Iran, Shiraz
4
Reza Almasi (2007) Phylogenetic relationship of an Iranian isolate of Barley yellow striate mosaic virus based on complete sequence of the L polymerase gene 16th Biennial Australian Plant Pathology Society Conference. Adelaide, Australia., Australia, Adelaide
پایان‌نامه
سخنرانی