08 بهمن 1399
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی محض - جبر ، فردوسی مشهد ، ایران (1382 - 1387)
    عنوان رساله: درجه جابجایی گروه های متناهی و ایزوکلینیسم گروه ها
  • فوق لیسانس ریاضی محض ، فردوسی مشهد ، ایران (1380 - 1382)
  • لیسانس ریاضی محض ، فردوسی مشهد ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نظریه گروه ها، نظریه گراف، نظریه کدگذاری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Rashid Rezaei (2020) The equivalence graph of the comaximal graph of a group Quasigroups and Related Systems: 28; 89-100
2
Rashid Rezaei (2018) REDUCTION GRAPH AND ITS APPLICATION ON ALGEBRAIC GRAPHS ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS: 3; 729-751
3
Rashid Rezaei (2017) THE GRAPH OF EQUIVALENCE CLASSES AND ISOCLINISM OF GROUPS Bulletin Of The Iranian Mathematical Society: 43; 10
4
Rashid Rezaei (2016) Commuting elements with respect to the operator ∧ in infinite groups Bulletin of the Korean Mathematical Society: 53; 1353-1362
5
Rashid Rezaei (2014) On the multiple exterior degree of finite groups Mathematica Slovaca: 64; 859-870
پایان‌نامه