09 مهر 1399
رعد چگل

رعد چگل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو اپتیک
تلفن: 09166615727
دانشکده: علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی نانو فیزیک (1385 - 1388)
  • فوق لیسانس فیزیک-کوانتوم اپتیک (1382 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نظریه نایعی چگالی
  • نظریه بستگی قوی
  • خواص الکتریکی-اپتیکی-گرمایی نانوساختارها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Raad Chegel (2020) First-principles study of the band structure and optical spectra of germanium carbide under mechanical strain JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA: 242; 1-8
3
4
Raad Chegel (2019) Tight binding theory of thermal conductivity of doped carbon nanotube PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 114; 113586
5
6
7
8
9
رعد چگل (1397) بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی گرافن با زیر لایه BC3 پژوهش سیستم های بس ذره ای: 16; 21-27
10
Raad Chegel (2018) Electronic and transport properties of BCN alloy nanoribbons PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 97; 177-183
11
12
Raad Chegel (2018) BN-C Hybrid Nanoribbons as Gas Sensors Journal of Electronic Materials: 47; 1009-1021
13
14
15
Raad Chegel (2017) Tight-binding description of the silicon carbide nanotubes JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 695; 540–548
16
17
Raad Chegel (2016) Tuning electronic properties of carbon nanotubes by Boron and Nitrogen doping PHYSICA B-CONDENSED MATTER: 499; 1-16
18
Raad Chegel (2016) Effects of carbon doping on the electronic properties of boron nitride nanotubes: Tight binding calculation PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 84; 223-234
19
Raad Chegel (2016) Heat capacity, electrical and thermal conductivity of silicene The European Physical Journal B: 89; 193
20
Raad Chegel (2016) Engineering the electronic structure and band gap of boron nitride nanoribbon via external electric field APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 122; 567
21
22
23
Raad Chegel (2014) Theoretical study of the influence of the electric field on the electronic properties of armchair boron nitride nanoribbon PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 64; 158-164
24
25
26
27
28
29
Raad Chegel (2013) Investigation of magnetism in aluminum-doped silicon carbide nanotubes SOLID STATE COMMUNICATIONS: 174; 38-42
30
Raad Chegel (2013) Linear optical response of silicon nanotubes under axial magnetic field JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS: 42; 58-70
31
Raad Chegel (2012) Structural and Electronic Properties of Silicon Carbide Nanotubes Journal of Computational and Theoretical Nanoscience: 9; 1860-1869
32
33
34
Raad Chegel (2011) Effects of axial magnetic field on the electronic and optical properties of boron nitride nanotube PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 43; 1631-1637
35
36
37
Raad Chegel (2010) Optical absorption of zigzag single walled boron nitride nanotubes PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 43; 312-318
38
Raad Chegel (2010) Linear optical response of carbon nanotubes under axial magnetic field PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 42; 1850-1860
39
40
41
42
مقاله ارائه‌شده
1
رعد چگل، جواد غلامی (1397) بررسی اثرات میدان الکتریکی بر پذیرفتاری مغناطیسی نانوتیوپهای آلاییده شده کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
2
Raad Chegel (2018) Effects of electric fields on the thermal conductivity of BN Nanoribbons 1St national Conference on Micro/Nanoscale Technologies, Iran, Ghazvin
3
Raad Chegel (2017) Tight-bind ing description of the silicon carbide nanotubes The second Autumn Meeting of the Physics Society of Iran, Iran, Tehran
4
رعد چگل (1396) بررسی رسانندگی الکتریکی و گرمایی نانو صفحه چند لایه بورون نیترید کنفرانس فیزیک ایران 1396، ایران، یزد
5
رعد چگل (1395) اثرات میدان الکتریکی بر خواص اپتیکی نانونوار گرافینی سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران
6
رعد چگل (1395) بررسی خواص رسی الکترونیکی و نوری نانونوار گرافینی با بورون سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران

سوابق اجرایی

  • مدیریت پژوهشی دانشگاه (1389 - 1395)
بیشتر