09 تیر 1401
ساسان قباديان

ساسان قبادیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ، تربیت مدرس ، ایران (1390 - 1395)
  • فوق لیسانس مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ، صنعتی شریف ، ایران (1386 - 1388)
  • لیسانس مهندسی عمران ، صنعتی شریف ، ایران (1381 - 1386)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • سوخت های زیستی
  • طراحی آزمایش و بهینه سازی
  • مدیریت پسماند
  • تولید سبز
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ساسان قبادیان (1400) فاکتورهای پیشرفته موثر بر کشت بزرگ مقیاس انواع ریزجلبک و اثرات آن در افزایش بهره وری فیزیولوژی محیطی گیاهی: دوره 16 - شماره 64; 141-160
2
ساسان قبادیان (1399) اثرات اقتصادی طوفان گرد و غبار سلامت و بهداشت: 11-5; 699-713
3
4
5
6
Sasan Ghobadian (2015) Paper-based devices for energy applications RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 52; 1453-1472
7
8
Sasan Ghobadian (2013) Miniaturized biological and electrochemical fuel cells: challenges and applications PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS: 34; 14147-14161
مقاله ارائه‌شده
1
ساسان قبادیان (1395) فیکورمیداسیون، سه گانه زیست محیطی تصفیه پساب، تثبیت CO2 و تولید منابع انرژی تجدیدپذیر کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست، ایران، تهران
2
ساسان قبادیان (1393) تولید انرژی تجدید پذیر با منابع ریزجلبکی: تلفیق سه گانه زیست محیطی تولید بیومس جلبکی، تصفیه فاضلاب و تثبیت CO2 اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان نیروی دریائی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی، ایران، بندرعباس
3
Sasan Ghobadian (2013) USING SHEWANELLA ONEIDENSIS MR1 AS A BIOCATALYST IN A MICROSCALE MICROBIAL FUEL CELL Proceedings of the ASME 2013 7th International Conference on Energy Sustainability & 11th Fuel Cell Science, Engineering and Technology Conference, USA, Minneapolis
4
ساسان قبادیان (1390) تبدیل به گاز، فرآیندی جایگزین برای بازیافت انرژی و دفع زائدات جامد شهری اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، ایران، رشت
ابداع
سخنرانی