11 فروردین 1402
سيد مرتضي هنرمند

سید مرتضی هنرمند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: قم خ شهداد ک ممتاز ک 7 ک 24 پ21
تحصیلات: دکترای تخصصی / معارف-فقه و اصول
تلفن: 09102040091
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی تجمل گرایی در سبک زندگی مدرن از منظر اخلاق اسلامی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اخلاق اسلامی، سبک زندگی، تجمل گرایی، قیود تجمل اخلاقی، مصرف تظاهری، تبرّج، شهره گی، تن آسایی
سال 1398
مجله مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
پژوهشگران سید مرتضی هنرمند ، جمال سروش

چکیده

تجمل گرایی به عنوان امری ذاتی و میلی فطری و به معنای میل و گرایش به زیبایی و نمایش آن، در قالب افعال اختیاری و در ابعاد مختلف زندگی بروز و ظهور می کند. این فعل اختیاری همچون سایر افعال اختیاری که از منظر اخلاق اسلامی به خوب و بد متصف می شود از افراط و تفریط که از آن به آسیب و تجمل گرایی مذموم یاد می شود مصون نیست. گرچه آسیب های تجمل گرایی بسیار است، اما در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر سبک زندگی مدرن که مبتنی بر فردگرایی بوده و خود را در قالب مصرف تظاهری، تبرّج، شهره گی، انباشت ثروت و تن-آسایی نشان می دهد و با توجه به نوعی ابهام عرفی در ممدوح و مذموم بودن این سبک زندگی به عنوان آسیب، به کشف مقوله های تجمل گرایی و زیباشناختی ممدوح از منظر آموزه های اسلامی پرداخته می شود. مهم ترین قیود مستخرج از آیات و روایات عبارتند از حیات طیبه، رزق طیب و حلال، شأنیت، هم زیستی با محرومین، رعایت اضعف مأمومین، حسن نیت، اخلاص و زهد. مقوله های متخذ از مبانی اسلامی، در راستای طراحی سبک زندگی دینی از جنس معاش طیب را نشان می دهد.