11 فروردین 1402
سيد مرتضي هنرمند

سید مرتضی هنرمند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: قم خ شهداد ک ممتاز ک 7 ک 24 پ21
تحصیلات: دکترای تخصصی / معارف-فقه و اصول
تلفن: 09102040091
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و تبیین الگوی جانشین پروری در سیرة پیامبر اکرم  با تأکید بر خطبة غدیر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیانیه گام دوم، الگوی جانشین پروری، خطبة غدیر، پیامبر اسلام، امام علی
سال 1400
پژوهشگران سید مرتضی هنرمند

چکیده

مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم»که امام بزرگوار به همه ی ما آموخت، ایران را به عزّت و پیشرفت در همه ی عرصه ها رسانید از نقاط عطف بیانیه گام دوم است. خطبة غدیر، مهم ترین خطبة پیامبر (ص) در بازنمایی جانشین پروری اسلامی و نمونة اعلای مدیریت اسلامی در سیرة نبی اکرم است که برای استخراج الگوها و چارچوب های فکری در ادارة جامعة اسلامی معاصر، حائز اهمیت است. خاصه آنکه بسیاری از تئوری های ادارة امور عمومی و مدیریت منابع انسانی، برگرفته از منابع غربی است و به لحاظ مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی، با رویکرد اسلامی مطابقت چندانی ندارد. هدف این مقاله، تبیین و تفسیر الگوی استخراج شده از سیرة پیامبر اکرم برای جانشین پروری به عنوان یک الگوی جانشین پروری اسلامی با حفظ مراحل و مفاهیم کلی به جهت انطباق با شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی برای پرورش مدیران در سازمان ها، مؤسسات و مراکز مختلف است. همچنین، این الگو می تواند به عنوان معیاری در مباحث مدیریتی و دینی برای تحلیل و تفسیر رویدادهای تاریخی صدر اسلام همچون شکل گیری فرقه های مذهبی، بحران های سیاسی، نارضایتی های اجتماعی وغیره به کار گرفته شود.