11 فروردین 1402
سيد مرتضي هنرمند

سید مرتضی هنرمند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: قم خ شهداد ک ممتاز ک 7 ک 24 پ21
تحصیلات: دکترای تخصصی / معارف-فقه و اصول
تلفن: 09102040091
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی صعوبت حسن فاعلی در فعل اخلاقی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیانیه گام دوم ؛ فعل اخلاقی، حسن فاعلی، صعوبت اخلاص، نیت مغشوش
سال 1400
پژوهشگران سید مرتضی هنرمند ، جمال سروش

چکیده

گسترش معنویت و اخلاق به معنای برجسته کردن ارزش های معنوی و فضائل اخلاقی در جامعه و تلاش برای تحقق آن به عنوان وظیفه ای همگانی در بیانیه گام دوم مورد تأکید قرار گرفته است. از اجزاء گسترش معنویت و اخلاق توجه به ملاک فعل اخلاقی در مکتب اخلاقی اسلام یعنی قرب اختیاری است که حسن فعلی و هم فاعلی موجب آن می گردد. حسن فاعلی یعنی خلوص نیت اگر باشد در پذیرش عمل مربوطه تردیدی نیست نیز اگر اصلا نباشد در عدم پذیرش عمل مربوطه تردیدی نیست؛ اما اگر نیت قرب مغشوش گردد بنا بر ظاهر روایاتی مانند «انا خیر شریک» عمل مردود و غیرقابل پذیرش است در حالی که اگر این گونه باشد اکثر انسان ها از کمال و سعادت و رضوان الهی محروم شده و دین اسلام حرجی می گردد و مسلمانان دچار یأس می شوند و مقصود ما از صعوبت حسن فاعلی همین است. در نوشتار حاضر به روش نقلی تحلیلی، چهار راه حل در برابر صعوبت مذکور ارائه شده است: الف. رفع صعوبت با تدقیق در مفهوم شرکت؛ ب. رفع صعوبت با توجه به کیفیت عمل؛ ج. پذیریش صعوبت و جبران آن با فضل و رحمت الهی یا شفاعت معصومیند.تشکیکی بودن مراتب قرب.