11 فروردین 1402
سيد مرتضي هنرمند

سید مرتضی هنرمند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: قم خ شهداد ک ممتاز ک 7 ک 24 پ21
تحصیلات: دکترای تخصصی / معارف-فقه و اصول
تلفن: 09102040091
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اقتصاد اسلامی، اقتصاد متعارف، مکتب اخلاقی، اخلاق در اقتصاد
سال 1400
پژوهشگران سید مرتضی هنرمند ، جمال سروش

چکیده

عصرحاضر، عصر بحران های اقتصادی و چالش در ارزش های اخلاقی است. امروزه با مکاتب اخلاقی بسیاری با بایدها و نبایدهای فعالیت های اقتصادی مواجهیم. جامعة اسلامی نیز از یکسو به اقتصادی پویا و رشد یافته و از سوی دیگر به تحکیم و تقویت ارزش های اخلاقی نیازمند است تا با سالم سازی فعالیت ها و مقابله با مفاسد اقتصادی، سعادت دنیوی و اخروی افراد را به ارمغان آورد. پرسش کلیدی که با روش توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شد این است که مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف چگونه است؟ نتیجة بررسی ها در این مقاله نشان می دهد در مکتب اخلاقی اقتصاد متعارف، هدف انسان از تمام فعالیت ها دوری از رنج و یا رسیدن به لذت مادی است؛ اما مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی اهمیت زیادی برای معنویات قائل است و توجه به مادیات را تا جایی مشروع می داند که مانع از رشد و سعادت معنوی انسان نشود.