11 فروردین 1402
سيد مرتضي هنرمند

سید مرتضی هنرمند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: قم خ شهداد ک ممتاز ک 7 ک 24 پ21
تحصیلات: دکترای تخصصی / معارف-فقه و اصول
تلفن: 09102040091
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
غایت شناسی آیات اقتصادی قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیانیه دوم، غایت، آیات اقتصادی قرآن کریم، تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، نظام ارزشی اقتصاد اسلامی
سال 1400
پژوهشگران سید مرتضی هنرمند

چکیده

تأکید بر سبک زندگی، معنویت و اخلاق، حل مشکلات اقتصادی و تحقق عدالت در تمام عرصه ها و درهم تنیدگی آنها در بیانیه گام دوم و ارتباط این موضوع با آیات اقتصادی قرآن کریم به عنوان غایات آیات مورد توجه است.آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن به طور عام ثروت است, همچون آیات دیگر دارای غایتی است که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می کند. دست یابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است؛ یکی از عرصه های مربوط به این زندگی مؤمنانه شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیافتن به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق چنین سعادتی در بعد اقتصادی، آیات اقتصادی قرآن کریم می باشد. فهم و یافتن غایات آیات اقتصادی همچون آیات دیگر در این جهت کمک کننده و مایه تسهیل چنین راهی است. در این مقاله با مراجعه به آیات اقتصادی قرآن و با روش اجتهادی(توصیفی- تحلیلی) و استناد به نصّ آیه و لوازم آن, غایاتی همچون تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی و تبیین نظام ارزشی در اقتصاد اسلامی و... که آیه اقتصادی به دنبال آن بوده استخراج و تبیین شده است.