11 فروردین 1402
سيد مرتضي هنرمند

سید مرتضی هنرمند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: قم خ شهداد ک ممتاز ک 7 ک 24 پ21
تحصیلات: دکترای تخصصی / معارف-فقه و اصول
تلفن: 09102040091
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: اقتصاد اسلامی، اقتصاد متعارف، مکتب اخلاقی، اخلاق در اقتصاد
سال 1398
مجله پژوهش نامه اخلاق
پژوهشگران سید مرتضی هنرمند ، جمال سروش

چکیده

چکیده عصرحاضر، عصر بحران های اقتصادی و چالش در ارزش های اخلاقی است. امروزه مکاتب اخلاقی بسیاری پدید آمده اند که هر یک بایدها و نبایدهایی را برای فعالیت های اقتصادی بشر تعیین کرده اند. جامعة اسلامی نیز از یکسو به اقتصادی پویا و رشد یافته نیازمند و از سوی دیگر، نیازمند تحکیم و تقویت ارزش های اخلاقی در فرهنگ عمومی است تا با سالم سازی فعالیت ها و مقابله با مفاسد اقتصادی، سعادت دنیوی و اخروی افراد را به ارمغان آورد. پرسش کلیدی این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته می شود این بود که مکتب اخلاقی در اقتصاداسلامی و اقتصادمتعارف چگونه است؟ نتیجة بررسی ها در این مقاله نشان می دهد؛ در مکتب اخلاقی اقتصاد متعارف هدف انسان را از تمام فعالیت هایی که انجام مـی دهـد، دوری از رنج و یا رسیدن به لذت مادی حداکثر معرفی می کند. اما مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی علاوه بر رفع محرویت های مادی و رسیدن به رفاه و آسایش اهمیت زیادی برای معنویات قائل است و توجه به مادیات را تا جایی مشروع می داند که مانع از رشد و سعادت معنوی انسان نشود.