18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف فسفات از آب آلوده با استفاده از نانو ذره اکسید منیزیم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فسفات، حذف، نانو ذره اکسید منیزیم
سال 1394
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

آلاینده های آلی و غیر آلی متعددی وجود دارند که در آب و خاک حایز اهمیت هستند. اما عمده آلاینده های غیر آلی متداول شامل نیترات، فسفات و فلزات سنگین می باشند. حد مجاز فسفر برای فاضلابهای شهری برای جلوگیری ار پدیده سرشاری از 5/0 تا 1 میلی گرم بر لیتر است. برای حذف فسفات از منابع آلوده روش های متعددی همانند: رسوب شیمیا یی، تبادل یونی، تیمار های بیولوژیک و جذب سطحی مورد نظر می باشد که یکی از راه های کاهش آلودگی، با میزان راندمان حذف بالا و بدون تولید محصولات مضر، جذب سطحی شیمیایی است. و از بین جاذب های متداول ، یکی از مهمترین جاذب های شیمیایی ذرات نانو میباشند.. ذرات نانو دارای قطر کمتر از 100 نانومتر و سطح ویژه بالا می باشند. بطور کلی اهداف این تحقیق عبارت است از: 1) بررسی حذف فسفات از محلول-های آبی از طریق نانو ذره اکسید منیزیم 2) معرفی نانو ذره بعنوان جاذب جدید برای فسفات. 3) تاثیر عوامل موثر در فرایند جذب شامل پ هاش(2، 3، 4، 5، 6، 7، و 8) ، غلظت جاذب (5/0، 1، 2، 3 و 4 گرم در لیتر )، زمان تماس (10، 20، 30، 40، 50، 60، 90، 120 و 180دقیقه) و دما (15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد). 4) سپس با اعمال شرایط بهینه در ایزوترم در غظت های 0، 25، 50، 100، 150و 200میلی گرم در لیتر فسفات مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از داده های ایزوترمی این نتیجه حاصل شد که در محلول200 میلی گرم در لیتر فسفات میزان جذب توسط نانو ذره اکسید منیزیم به 6/142 میلی گرم در گرم رسید. بنابراین می توان از نانو ذره اکسید منیزیم به عنوان جاذب موثر برای حذف فسفات از آب های آلوده نام برد.