18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش نانو رس بنتونیت در جذب و دفع پتاسیم در یک خاک گلخانه ای در شهرستان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ایزوترم، عصاره گیر، معادلات فروندلیچ و لانگ مویر
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

مسائل مربوط به پتاسیم یکی از مهم ترین مباحث مربوط به تغذیه گیاه و نیز در روابط بین خاک و گیاه و عناصر غذایی است. این آزمایش با هدف بررسی نقش نانو رس بنتونیت بر روی جذب و دفع پتاسیم در یک خاک گلخانه ای با کشت متراکم در شهرستان همدان صورت گرفت. در این آزمایش از 3 عصاره گیر استات آمونیوم 1 نرمال، کلسیم کلراید 01/0 مولار و AB-DTPA (آمونیوم بیکربنات 1 مولار، DTPA005/0 مولار) برای استخراج پتاسیم قابل عصاره گیری خاک اصلاح نشده استفاده شد. عصاره گیر استات آمونیوم با مقدار 2/698 میلی گرم بر کیلوگرم بیش ترین و کلسیم کلراید با مقدار 4/250 میلی گرم بر کیلوگرم کم ترین میزان پتاسیم را عصاره گیری کردند. خاک اصلاح شده پتاسیم بیش تری را نسبت به خاک اصلاح نشده جذب کرد که نشان دهنده ی تاثیر نانو رس بنتونیت در جذب پتاسیم است (در غلظت 100 میلی گرم بر لیتر، اختلاف جذب 5/46 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد)، همچنین در آزمایشات ایزوترم دفع مشخص شد که خاک اصلاح شده مقدار کمتری نسبت به خاک اصلاح نشده دفع پتاسیم می کند که نشان دهنده ی این است که پتاسیم در رس به صورت غیر تبادلی در آمده و نمی تواند وارد محلول شود. که نشان می دهد این رس تا حدودی تثبیت کننده ی پتاسیم است. معادله خطی فروندلیچ تنها با داده جذب پتاسیم در خاک اصلاح شده با ضریب تعیین (8317/0R2=) روند جذب را توجیه نمود.