09 مهر 1399
زهرا وارسته خانلري

زهرا وارسته خانلری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله ارائه‌شده
1
محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1396) مطالعات ترمودینامیکی جذب یون نیترات توسط پوسته چوبی اصلاح شده گردو پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
2
محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1396) حذف نیترات از محلولهای آبی با پوسته چوبی اصلاح شده گردو پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
3
محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1394) بررسی تاثیر استفاده کودهای الی بر پارامترهای همدمای جذب فسفر در ایستگاه تحقیقاتی گردو شهرستان تویسرکان نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم، ایرا، تهران
4
شهریار مهدوی، زهرا وارسته خانلری (1394) حذف فلزات سنگین کادمیوم و مس از خاک توسط نانو ذره اکسید نیکل چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
5
محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1394) سینتیک رهاسازی پتاسیم از خاک باغ انگور شهرستان ملایر چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
6
شهریار مهدوی، زهرا وارسته خانلری، داود اخضری (1394) تصفیه آبهای آلوده به کادمیوم توسط نانو ذرات اکسید زیرکنیوم سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست، ایران، اراک
پایان‌نامه