13 مهر 1401
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی سازه ، بوعلی سینا ، ایران (1391 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی عملکرد و عمر بتن تحت اثر بار و سیکل های یخ زدن-آب شدن
  • فوق لیسانس مهندسی عمران - مهندسی زلزله ، صنعنی امیرکبیر ، ایران (1375 - 1377)
    عنوان پایان‌نامه: رفتار خطوط لوله مدفون در خاکهای روانگرا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علیرضا آذریون، علیرضا باقریه (1400) کنترل لرزه ای فعال با درنظرگیری رفتار غیرخطی سازه و خاک، با استفاده از تئوری فازی مهندسی عمران مدرس: 21; 125-138
2
Alireza Azarioon (2017) Novel Internal-Deterioration Model of Concrete Exposed to Freeze-Thaw Cycles JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING: Volume 29, Issue 9; Published online
3
4
Alireza Azarioon (2016) Experimental study and modeling of fiber volume effects on frost resistance of fiber reinforced concrete International Journal of Civil Engineering: Volume 16, Issue 3; pp 263–272
5
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1391) بررسی شاخص کاهش پخش کلراید در بتن از روشهای تجربی و تحلیلی مهندسی دریا: 7; 59-69
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا آذریون (1397) امکان سنجی تولید آزمایشگاهی پانل سبک سیمانی نوین و مقایسه عملکرد آن با سیستم های سنتی در المان های غیرسازه ای سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ همدان
2
علیرضا آذریون (1397) توجیه فنی و اقتصادی تولید بتن بازیافتی از پسماند ساختمانی در همدان سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ همدان
3
علیرضا آذریون (1397) مدل جدید ارزیابی دوام بتن تحت اثر سیکل های یخ زدن-آب شدن اولین کنفرانس ملی دوام بتن، ایران¡ تهران
4
علیرضا آذریون (1393) بررسی چگونگی توزیع الیاف فولادی در بتن الیافی خودتراکم بوسیله آزمایش مقاومت الکتریکی هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، ایران¡ بابل
5
علیرضا آذریون (1391) عملکرد مصالح کامپوزیت مسلح شده باZ پین ها همایش منطقه ای مهندسی عمران، ایران¡ ملایر
6
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1390) تاثیر وجوه مختلف نمونه های مکعبی بتنی عمل آوری شده با آب بر مقاومت ویژه الکتریکی سومین کنفرانس ملی بتن، ایران¡ تهران
7
غلامرضا قهرمانی، علیرضا آذریون (1390) تاثیر سیمان بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران¡ رشت
8
غلامرضا قهرمانی، علیرضا آذریون (1390) تکنیکهای مختلف اندازه گیری کارگاهی مقاومت ویژه الکتریکی بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران¡ رشت
9
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1390) کاربرد روش سرعت پالس التراسونیک در ارزیابی سازه های بتن مسلح اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران¡ رشت
10
علیرضا آذریون (1390) تعیین ضریب رفتار و پریود طبیعی در برجهای خنک کننده ساخته شده از سازه فضاکار ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران¡ سمنان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1391) تاثیر وجوه مختلف نمونه های مکعبی بتنی بر مقاومت الکتریکی آنها دانشگاه ملایر

سوابق اجرایی

  • مدیز گروه عمران (1398 - ادامه دارد)
  • مدیز گروه عمران (1387 - 1388)
  • مدیز گروه عمران (1381 - 1383)
بیشتر