03 بهمن 1400
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی حقیقت عالم برزخ از دیدگاه عقل و نقل
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
برزخ، تطبیقی، عقل، نقل
سال 1395
پژوهشگران احسان ترکاشوند

چکیده

این کتاب قبلا دربست از این طریق ارسال شده و امتیازش هم ثبت شده است فقط در سامانه ژیرو ثبت نشده است لذا درخواست میشود نام پژوهش و امتیاز آن را در سامانه ثبت کنید ضمنا برگه امتیاز 3/87 شورای پژوهش دانشگاه به پیوست تقدیم میگردد