25 مرداد 1401
حسن ملكي

حسن ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1389 - 1394)
    عنوان رساله: فضاهای غایی
  • فوق لیسانس ریاضی ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1386 - 1388)
  • لیسانس ریاضی ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1381 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
حسن ملکی، داور گروه ریاضی- مینا جمشیدی (1399) روانشناسی پارادوکس های ریاضی فرهنگ و اندیشه ریاضی: 66; 147-156
3
Mosayeb Zohrehvand, Hassan Maleki (2016) On general (α, β)-metrics of Landsberg type INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS: 13-6; 1-13
4
Hassan Maleki (2015) T-Spaces Turkish Journal Of Mathematics: 39; 851 -863
مقاله ارائه‌شده
1
حسن ملکی (1401) برخی رفتارهای دینامیکی فضاهای انتقال دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، ایران، شیراز
2
حسن ملکی (1400) مثلثی زیبا بین سیستم های دینامیکی، جبر و ترکیبیات سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی، ایران، سبزوار
3
Hassan Maleki (2021) یک تعمیم جدید از اربیفلدها بوسیله گروه های تعمیم یافته 51 st Annual Iranian mathematics conference, Iran, Kashan
4
حسن ملکی (1398) بررسی ساختار ریمانی $\Sigma$-متالیک روی زیرمنیفلدهای یک منیفلد ریمانی متالیک پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران، ایران، شیراز
5
حسن ملکی، مسیب زهره وند (1395) دینامیک نمادین دو بعدی چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی و آمار، ایران، کرج
6
حسن ملکی (1394) از دانش تا مهارت بهکارگیری آن، چالشی بین تحقیقات و عملکرد در حوزه آموزش ریاضی سمینار علوم ریاضی و چالش ها، ایران، تهران
7
Hassan Maleki (2015) NEW RESULTS ON GENERALIZED GROUPS 2nd National Conference on Mathematics and its Applications, Iran, Malayer
8
Hassan Maleki (2015) A preorder on matrices with approximately P-majorization 2nd National Conference on Mathematics and its Applications, Iran, Malayer
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مسیب زهره وند، حسن ملکی (1396) بررسی (آلفا، بتا)-متریک های تعمیم یافته از نوع لندسبرگی دانشگاه ملایر
پایان‌نامه