20 مرداد 1399
حسين رضايي

حسین رضایی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملایر
تحصیلات: فوق لیسانس / مکانیک ماشینهای کشاورزی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی ساخت و ارزیابی یک دستگاه پف زای جدید
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
علوفه، پف زا، خشک کردن، شبنم
سال 1386
پژوهشگران حسین رضایی

چکیده

بزرگترین چالش دربرداشت علوفه بصورت خشک سریعتر خشک نمودن آن به منظور حفظ کیفیت علوفه و کمتر نمودن ضایعات می باشد با برداشت علوفه توسط دروگر ساقه کوب به دلیل انباشت علوفه بریده شده برروی هم خشک شدن با آهنگ کمتری صورت میگیرد که وجود شبنم در اوایل بهار و شهریورماه بخصوص در مناطق معتدل مزیدبرعلت می شود درحالیکه برگ و ساقه روی ردیف علوفه بریده شده بوسیله سواتر براثر تابش آفتاب و وزش باد سریع خشک می شوند قسمت زیرین آن تا چند روز در برخی مناطق دربهار تا هفت روز همچنان تر و شاداب می باشد که درفرایند بسته بندی ایجاد اشکال می کند در تحقیق حاضر طراحی ساخت و ارزیابی دستگاهی که بدون زیرورو کردن باعث تسریع در خشک شدن یونجه گردد پرداخته شد دستگاه فوق به صورت سوارشونده طراحی شد که نیروی محرکه خود را از یک هیدروموتور میگیرد برای بلندکردن علوفه از سطح زمین و هوادهی به آن از مکانیزمی شبیه قسمت بردارنده جلو دستگاه بسته بند استفاده شد قسمتهای ساخته شده شامل شاسی، اتصال سه نقطه و سیستم انتقال نیرو می باشد برای مدل کردن دستگاه از نرم افزار mechanical desktop 6.0 استفاده شدپس از ساخت دستگاه در مزرعه مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفت . موارد مورد ارزیابی شامل تاثیر دستگاه برتلفات ریزش و کیفیت یونجه برداشت شده بود دراین مرحله همچنین اثر دستگاه برنرخ خشک شدن با یک ازمون مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت.