03 بهمن 1400
محمد كاكاوند

محمد کاکاوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده معارف و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه واصول
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
1
محمد کاکاوند (1398) بررسی بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس قاعده نفی سبیل کنفرانس ملی مولفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ مشهد