09 مهر 1399
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: علوم پایه

معرفی

اینجانب محمود ناصری در سال 1376 درمقطع کارشناسی رشته فیزیک، گرایش حالت جامد در دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم ودر سال 1380 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. از سال 1382 تا 1385 در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک، گرایش پلاسما در دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق) تحصیلات خود را به اتمام رساندم و در این مقطع به عنوان دانشجوی رتبه اول، از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. در سال 1387 در رشته فیزیک نانو در دانشگاه پوترا مالزی در دوره دکتری پذیرفته شدم و در سال 1391 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم.از سال 1391 تا کنون در دانشگاه ملایر در گروه فیزیک مشغول به تدریس و راهنمایی در دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری و فوق دکتری می باشم

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک نانو ، دانشگاه پوترا ، مالزی (1387 - 1391)
  عنوان رساله: سنتز و مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی نانو فریت های ساخته شده به روش عملیات حرارتی(گرمایی)
 • فوق لیسانس فیزیک اتمی مولکولی گرایش پلاسما ، دانشگاه خوارزمی ، ایران (1382 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: حل مدل عددی سیستم ماکسول-ولاسوف دو بعدی به روش تبدیل فوریه سریع FFT
 • لیسانس فیزیک حالت جامد ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • نانو مواد:علوم و کاربردها،خواص مغناطیسی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
mahmoud naseri (2020) Effect of Cu substitution on the magnetic and magnetic induction heating response of CdFe2O4 spinel ferrite JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 499; 5
5
6
mahmoud naseri (2020) Acetone sensing behavior of p-SmFeO3/n-ZnO nanocomposite synthesized by thermal treatment method SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL: 304; 10
7
8
9
mahmoud naseri (2019) Enhanced photocatalytic and antibacterial activities of RGO/LiFe5O8 nanocomposites JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: 385; 10
10
11
12
mahmoud naseri (2019) NdFeO3 as a new electrocatalytic material for the electrochemical monitoring of dopamine Analytical And Bioanalytical Electrochemistry: 411; 8
13
محمود ناصری (1398) تاثیر افزایش غلظت آهن بر خواص فیزیکی نانوذرات فریت روی-آهن علم و مهندسی سرامیک: 2; 4
14
15
mahmoud naseri (2019) Investigation of Corrosiveness Biodiesel Blends Using Polypyrrole Chitosan-Cobalt/Ferrite Nanocomposite1 Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces: 55; 8
16
mahmoud naseri (2019) Effect of calcination temperature on the physical properties of LiFe5O8 nanostructures ADVANCED POWDER TECHNOLOGY: 30; 9
17
mahmoud naseri (2019) Effect of boundary layer thickness on ammonia gas sensing of Cr2O3‑decorated ZnO multipods APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 370; 8
18
محمود ناصری (1397) مقایسه خواص فیزیکی نانوکامپوزیتهای CdFe2O4/PVAو CaFe2O4/PVA نانو مقیاس: 4; 303-310
19
20
mahmoud naseri (2018) Measurement of Low Magnesium Concentration in Aqueous Solution SENSORS AND MATERIALS: 30; 1019-1026
21
mahmoud naseri, Dariush Souri (2018) The effect of SiO2 and TiO2 nanoparticles on physical properties of SrFe12O19 nanoparticle CURRENT APPLIED PHYSICS: 18; 469-476
22
23
محمود ناصری، مسعود رضوانی جلال (1396) مقایسه خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل و کبالت و نانوکامپوزیت نیکل کبالت نانو مقیاس: دوم; 139-146
24
25
26
27
28
mahmoud naseri (2016) Growth and Characterization of Pencil-Like ZnO Nanowires in the Presence of a Disturbance in Boundary Layer Acta Metallurgica Sinica-English Letters: 29; 595-600
29
mahmoud naseri (2016) Growth and Characterization of Pencil-Like ZnO Nanowires in the Presence of a Disturbance in Boundary Layer Acta Metallurgica Sinica-English Letters: 29; 595-600
30
31
mahmoud naseri (2016) Structure and physical properties of Fe6 O8/ba Fe6 O11 nanostructure JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 406; 200-206
32
mahmoud naseri (2016) Structure and physical properties of Fe6 O8/ba Fe6 O11 nanostructure JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 406; 6
33
mahmoud naseri (2015) Optical and magnetic properties of monophasic cadmium ferrite (CdFe2O4) nanostructure prepared by thermal treatment metho JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 392; 107-113
34
mahmoud naseri (2015) Fabrication of a novel chromium-iron oxide (Cr2Fe6O12) nanoparticles by thermal treatment method JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 389; 113-119
35
mahmoud naseri (2015) Fabrication and simulation of single crystal p-type Si nanowire usingSOI technology APPLIED SURFACE SCIENCE: 334; 87-93
36
37
38
mahmoud naseri (2014) Silver Nanoparticle Fabrication by Laser Ablation in Polyvinyl Alcohol Solutions CHINESE PHYSICS LETTERS: 31; 077803-(1-4)
39
mahmoud naseri (2014) Superparamagnetic magnesium ferrite nanoparticles fabricated by a simple,thermal-treatment method JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 350; 141-147
40
41
mahmoud naseri (2013) Impact of KOH Etching on Nanostructure Fabricated by Local Anodic Oxidation Method International Journal of Electrochemical Science: 8; 8084-8096
42
mahmoud naseri (2013) Effect of thickness on structural, optical and magnetic properties of Co doped ZnO thin film by pulsed laser deposition JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS: 15; 239-243
43
44
mahmoud naseri (2013) Synthesis and Characterization of ZnO Flower-Like Multisheets Grown on Metal Buffer Layer International Journal of Electrochemical Science: 8; 7724-7733
45
46
47
48
mahmoud naseri (2011) Synthesis and characterization of zinc ferrite nanoparticles by a thermal treatment method SOLID STATE COMMUNICATIONS: 151; 1031-1035
49
mahmoud naseri (2011) Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 323; 1745-1749
50
mahmoud naseri (2011) Laser based fabrication of chitosan mediated silver nanoparticles APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 105; 225-259
51
52
53
mahmoud naseri (2010) Preparation and Characterization of NiCoFerrite Nanoparticles by Thermal Method PROCEEDINGS OF THE IEEE: 2010; 597-601
مقاله ارائه‌شده
1
محمود ناصری (1398) کاربرد نانوکامپوزیت فریت روی/گرافن در حذف رنگ از محلول آبی سومین همایش ملی مواد، ایران، ملایر
2
محمود ناصری (1398) بررسی ساختار و ویژگی های مغناطیسی AgFeO2 سنتز شده به روش عملیات گرمایی سومین همایش ملی مواد، ایران، ملایر
3
4
محمود ناصری (1398) مروری بر خواص ساختاری مغناطیسی و اپتیکی فریتهای اسپینل سومین همایش ملی مواد، ایران، ملایر
5
mahmoud naseri (2019) NdFeO3 as a new electrocatalytic material for electrochemical monitoring of dopamine 20 conferenza Associazione Italiana sensorie microsistemi, Napolim 11-13,Febbraio, 2019, Italy, Napoli
6
mahmoud naseri (2019) DEVELOPMENT OF AN EFFICIENT ACETONE CONDUCTOMETRIC SENSOR BASED ON NdFeO3 PEROVSKITE 20 conferenza Associazione Italiana sensorie microsistemi, Napolim 11-13,Febbraio, 2019, Italy, Napoli
7
محمود ناصری (1397) بررسی خواص ساختاری و فیزیکی نانو ذرات 4O2Fe xFe x-1Z چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
8
محمود ناصری (1397) بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت کلسیم منیزیم سنتز شده به روش – عملیات گرمایی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
9
محمود ناصری (1397) بررسی خواص ساختاری و فیزیکی نانو ذرات xFe x-1Fe x-Zn چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
10
11
محمود ناصری (1397) سنتز نانو ذرات فریت اسپینلی کلسیم منیزیم به روش عملیات گرمایی کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
12
mahmoud naseri (2018) study on Structural and Magnetic properties of Spinel M-Ferrite [M = Fe; Zn] Nanoparticles prepared by a thermal treatment method 1St national Conference on Micro/Nanoscale Technologies, Iran, Ghazvin
13
محمود ناصری (1396) بررسی ساختار نانو ذرات کادمیم منیزیم ساخته شده با روش عملیات گرمایی ششمین همایش ملی فناوری نانو: از تئوری تا کاربرد، ایران، تهران
14
محمود ناصری (1396) بررسی ساختاری نانوذرات اکسیدروی آلاییده شده با منگنز کنفرانس فیزیک ایران 1396، ایران، یزد
15
محمود ناصری (1396) The study of the structure of nano crystalline Li-Ni and Li-Mg Ferrites prepared by different method اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت، ایران، تهران
16
mahmoud naseri (2017) the effect of the grain size on Saturation magnetization in Mg- Zn Ferrites First nantional conference of nano from synthesis to industry, Iran, Tehran
17
mahmoud naseri (2016) Effect of calcination temperature on structure and magnetic properties of chromium-iron-oxide nanoparticles Fundamental Science Congress 2016, malaysia, kuala lumpur
18
mahmoud naseri (2016) Structural, morphology and physical properties of barium hexaferrire nanostructure 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
19
mahmoud naseri (2016) The study of structure copper ferrite nanoparticles synthesized by thermal-treatment method 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
20
mahmoud naseri (2016) Synthesis and characterization Nickel Ferrite Nanoparticles 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
21
mahmoud naseri (2016) comparison structural and magnetic properties of MFe2O4 (M= Mn , Ni) nanoparticles prepared by a thermal treatment method 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
22
mahmoud naseri (2016) The Effect of Pulverization time on the structure of BiFeO3 nanoparticles prepared by thermal treatment method 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
23
24
محمود ناصری (1395) BaFe12 O خواص ساختاری نانوساختار 19 چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
25
محمود ناصری (1395) مطالعه ساختاری وخاصیّت مغناطیسی نانوذرات فریت مس سنتس ضده به روش عملیات گرمایی چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
26
محمود ناصری (1395) مقایسه خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل و کادمیوم چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
27
محمود ناصری (1395) بررسی خواص فیزیکی و ساختاری نانوذرات فریت کبالت و کادمیم چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
28
محمود ناصری (1394) تا ثیر دما بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات نیکل کبالت اکساید همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن، ایران، ملایر
29
mahmoud naseri (2015) Fabrication and characterization of chromium-iron oxide (Cr2Fe6O12) nanoparticles by thermal treatment method Nanotechnology congress & Expo, Germany, Frankfurt
30
محمود ناصری (1394) تأثیر افزایش غلظت کلسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو بلورهای فریت کلسیم- کادمیم ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، ایران، تهران
31
محمود ناصری (1393) تاثیر افزایش غلظت نیکل برروی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت روی تهیه شده به روش عملیات گرمایی هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالوژی، ایران، تهران
32
محمود ناصری (1393) مقایسه خواص نانو ذرات فریت منگنز و نانو ذرات فریت روی تهیه شده با روش عملیات گرمایی هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالوژی، ایران، تهران
33
34
محمود ناصری (1393) ساخت و مطالعه خواص نانو ذرات فریت نیکل روی با استفاده از روش عملیات گرمایی همایش ملی نانو فناوری در علوم و مهندسی، ایران، ملایر
35
36
37
محمود ناصری (1393) مروری بر اثر موزبائر بر روی نانوفریت های 4O2MFe ( M=Fe , Co , Ni ) همایش ملی نانو فناوری در علوم و مهندسی، ایران، ملایر
38
39
40
mahmoud naseri (2012) Role of PVP on the phase composition and morphology of manganese ferrite nanoparticles prepared by thermal treatment method 3rd International Conference on Nanotechnology and Biosensors, malaysia, kuala lumpur
41
mahmoud naseri (2012) The roles of polymer in fabrication of cobalt ferrite nanoparticles prepared by thermal treatment method Fundamental Science Congress 2012, malaysia, kuala lumpur
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
سخنرانی

سوابق اجرایی

 • معاون دانشکده علوم پایه (1393 - ادامه دارد)
 • عضو غیر مقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی-پژوهشکده نانو (1393 - 1396)
 • سرپرست مرکز مطالعات نانو (1392 - 1394)
بیشتر