19 آذر 1401
محمد رضايي

محمد رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان همدان- دانشگاه ملایر- دانشکده فنی و مهندسی- طبقه دوم- اتاق 12
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین و مدل سازی سه بعدی ضخامت رسوبات روی پی سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داده های ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گرانی سنجی؛ سنگ بستر؛ مدل سازی؛ غیرخطی؛ ذخایر هیدروکربن
سال 1398
مجله پژوهش نفت
پژوهشگران محمد رضایی

چکیده

رانی سنجی در شناسایی ساختار های مستعد زمین شناسی برای تشکیل و ذخیره سازی مواد هیدروکربوری کاربرد زیادی دارد. که می توان به کمک گرانی سنجی گنبدهای نمکی، چین خوردگی تاقدیسی، بالاآمدگی های گنبدی شکل را شناسایی کرد. در این مقاله از مدل سازی وارون غیرخطی داده های گرانی سنجی جهت تعیین هندسه سنگ بستر استفاده می شود. در فرآیند مدل سازی داده‎ های گرانی سنجی، یک سنگ بستر عموماً به وسیله یک سری منشور های کنار هم چیده شده تقریب زده می شود و سپس ضخامت آن ها محاسبه می شود. به منظور نشان دادن کارایی روش، درک چگونگی کارایی روش و جزئیات مربوط به آن، ابتدا مدل سازی داده های گرانی سنجی بدون نوفه و نوفه دار صورت گرفت. در پایان مدل سازی روی داده های گرانی سنجی منطقه جنوبی کشور هلند انجام گرفت که نتایج به دست آمده با نتایج در پایان نامه میرزایی مطابقت خوبی دارند. کلیه برنامه های مورد استفاده در این مقاله توسط نگارندگان در محیط نرم افزار MATLAB تهیه شده است.