15 آذر 1401
محمدرضا زكايي خسروشاهي

محمدرضا زکایی خسروشاهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: همدان، ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم باغبانی،گرایش فیزیولوزی و اصلاح درختان میوه
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم باغبانی (فیزیولوزی و اصلاح درختان میوه) ، دانشگاه بوعی سینا-همدان ، ایران (1388 - 1392)
    عنوان رساله: بررسی تحمل به خشکی پنج گونه از بادام های ایران بر اساس نشانگرهای مهم مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی
  • فوق لیسانس علوم باغبانی (فیزیولوژی پس از برداشت) ، دانشگاه بوعی سینا-همدان ، ایران (1383 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه: تأثیر پوترسین برون زاد بر عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی (Fragaria ananassa) رقم سلوا
  • لیسانس علوم باغبانی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، تنش های محیطی، فیزیولوژی پس از برداشت
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohamadreza Zokaee Khosroshahi (2022) Rapid correction of iron deficiency in peach trees by direct injection of ferrous sulfate into the trunk Archives of Agronomy and Soil Science: -; 1-15
2
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1401) اثرات اسيد جيبرليك بر ويژگيهاي كمي و كيفي ميوه انگور بي دانه سلطاني فنآوری تولیدات گیاهی: 21; 1-13
3
4
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1400) تأثير اسيد جيبرليك برونزاد بر اجزاي عملكرد انگور رقم عسكري تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی: 1; 109-123
5
Mohamadreza Zokaee Khosroshahi (2014) Morphological changes in response to drought stress in cultivated and wild almond species international journal of horticultural science and technology: 1; 79-92
6
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1392) پاسخ هاي فيزيولوژيكي پنج گونه بادام به تنش خشكي ناشي از پلي اتيلن گلايكول فنآوری تولیدات گیاهی: چهاردهم; 73-88
7
Mohamadreza Zokaee Khosroshahi (2008) پEffect of exogenous putrescine treatment on the quality and storage life of peach (Prunus persica L.) fruit International Journal of Postharvest Technology and Innovation: 1 (3); 278-287
8
Mohamadreza Zokaee Khosroshahi (2008) Effect of exogenous putrescine on post-harvest life of sweet cherry (Prunus avium) fruit, cultivar “Surati-e Hamadan” Journal of Applied Horticulture: 10 (2); 154-157
9
Mohamadreza Zokaee Khosroshahi (2007) Post-harvest putrescine treatments extend the storage-life of apricot (Prunus armeniaca L.) ‘Tokhm-sefid’ fruit. JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY: 82; 986-990
10
مقاله ارائه‌شده
1
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1400) باززايي سوخچه درون شيشه اي از گياه در معرض انقراض لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
2
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1400) تاثير محلولپاشي اسيد جيبرليك بر كيفيت ميوه و عملكرد انگور پرلت دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ رفسنجان
3
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1393) برآورد وراثت پذيري برخي صفات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي در بادام (Prunus spp.) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران¡ تهران
4
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1393) بررسي نحـوه توارث بـرخي صفات آنتي اكسيداني در بادام (Prunus spp.). اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران¡ تهران
پایان‌نامه
کتاب
1
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1392) راهنماي جامع كشت بافت گياهي
2
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1390) فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت
3
محمدرضا زکایی خسروشاهی (1387) پلي آمين ها و علوم باغباني

گالری تصاویر

كارگاه مديريت باغهاي طرح فراز كارگاه مديريت باغهاي طرح فراز كارگاه مديريت باغهاي طرح فراز