03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی جدید پایداری دینامیکی سدهای خاکی و سنگریزها ی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سد، زلزله، سدخاکی، پایداری دینامیکی، اجزای محدو د
سال 1398
پژوهشگران واحد قیاسی

چکیده

در گذشته تصور بسیاری از مهندسان و طراحان سد این بود که سدهای خاکی ذاتا در مقابل زلزله مقاوماند. اما امروزه ثابت شد که رفتار سدهای خاکی در مقابل نیروهای دینامیکی پیچیدگی خاصی دارد و ارزیابی آن نیازمند تحلیل دقیق و علمی موضوع است. تجریبات مهندسی موجود در مورد آثار زلزله بر سدهای خاکی، نسبتا اندک و محدود به مواردی است که گزارش خسارات ایجاد شده در برخی از سدهای خاکی جهان وجود داشته است. به طور کلی برای بررسی و تحلیل پایداری سدهای خاکی و شیبهای خاکی طبیعی، تاکنون روشهای مختلفی ابداع و به کار گرفته شده است که باتوجه به ماهیت و فلسفه کار به دو گروه روشهای تحلیل شبه استاتیکی و روشهای تحلیل دینامیکی تقسیم میشوند. که تحلیل دینامیکی سدهای خاکی را میتوان به کمک روش اجزای محدود نیز انجام داد که در اینصورت دقت و پیچیدگی مسئله بیشتر خواهد بود. هدف از ارزیابی و کنترل پایداری سدهای خاکی در زمان وقوع زلزله به جهت جلوگیری از لغرش، نشست و یا تخریب سد میباشد. در این پژوهش سعی شده است اقدامات و راهکارهای صورت گرفته در این زمینه معرفی شده و روشهای افزایش پایداری در مقابل زلزله و مقایسه ای بین نتایج به دست آمده انجام پذیرد.