13 مهر 1401
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای حرفه‌ای بیومکانیک ورزشی (1391 - 1395)
  • فوق لیسانس بیومکانیک ورزشی (1387 - 1389)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بیومکانیک آسیب رباط متقاطع قدامی
  • بیومکانیک راه رفتن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
یاسین حسینی (1399) مولفه های نیروهای عکسالعمل زمین در افرادی با عارضه اسپرین مچ پا حین دویدن علوم پیراپزشکی و توانبخشی: 2; 76-86
7
8
یاسین حسینی (1399) Lower limb muscle activity and coordination during running in persons with reconstructed anterior cruciate ligament پژوهش توانبخشی در پرستاری: 6; 62-69
9
10
yasin hoseini (2020) The effect of using air brace on the ground reaction force component in people with ankle sprain Journal of Advanced Sport Technology: 3; 176-184
11
12
13
14
15
یاسین حسینی (1394) اثر کفی طبی بر نیروی های عکس العمل زمین، ایمپالس و میزان بار وارد شده هنگام فرود تک پا مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 20; 85-96
16
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته