بدنه خبر

صفحه نخست /ابلاغ شیوه نامه "دوره مشاهده ...

ابلاغ شیوه نامه "دوره مشاهده گری" اعضای هیات علمی دانشگاه ها

شنبه / 28 فروردین 1400

در راستای برنامه همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل در بهره مندی اعضای هیات علمی دو وزارت خانه از طرفیت های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات تابعه دو طرف و در جهت توسعه علمی کشور، شیوه نامه " دوره مشاهده گری" اعضای هیات علمی دو وزارت خانه، تدوین و جهت استفاده اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها ارائه شده است. شیوه نامه مشاهده گری با هدف ایجاد فرصت کوتاه مدت حضور اعضای هیات علمی در فضاهای علمی و تخصصی به منظور آشنایی با عرصه های جدید و دستاوردهای علمی حوزه های مختلف علوم و فنون و فراهم نمودن فرصت تعریف همکاری های مشترک و استفاده موثر و مفید از امکانات تخصصی  و آزمایشگاهی تنظیم گردیده است. 
به استحضار همکاران محترم می رساند فایل این شیوه نامه در صفحه فرم ها و آیین نامه های سامانه و در بخش آیین نامه های مربوط به فرصت مطالعاتی درج شده است.  
بایگانی خبرها