بدنه خبر

صفحه نخست /لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی ...

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در جامعه و صنعت در سال 1400

شنبه / 25 اردیبهشت 1400

به استحضار اعضای محترم هیات علمی می رساند لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۰، منتشر شده توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت استفاده همکاران محترم اطلاع رسانی می گردد.
 
بایگانی خبرها