بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان اجرای 31 طرح پژوهشی ...

فراخوان اجرای 31 طرح پژوهشی حوزه ورزش در 31 استان کشور

یکشنبه / 26 اردیبهشت 1400

همکاران محترم جهت اطلاع از جزئیات طرح ملی شناسایی اولویت های پژوهشی، حمایت از پژوهش های منطقه ای، هدفمندسازی پایانامه و رساله های دکتری و رفع نیازهای پژوهشی حوزه ورزش با تاکید بر نیازهای استانی و منطقه ای به لینک درج شده ذیل مراجعه نمایید. 
 
بایگانی خبرها