بدنه خبر

صفحه نخست /اطلاعیه های مهم برای اعضای ...

اطلاعیه های مهم برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

شنبه / 01 خرداد 1400

احتراما به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند نسبت به مطالعه و اجرای موارد مهم پژوهشی ذیل توجه لازم را مبذول نمایند و در ارائه درخواست های خود به حوزه معاونت پژوهشی موارد ذیل را لحاظ نمایند.
   

- در مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی که به عنوان تعهد انجام طرح پژوهشی محسوب می شوند، درج عنوان حمایت مالی دانشگاه ملایر و شماره قرارداد طرح در انتهای مقاله ضروری است.
 
- متقاضیان دریافت کد اخلاق جهت پروپوزال و یا طرح های مصوب، ملزم به درج بخش ملاحظات اخلاقی به عنوان یک تیتر مجزا و متناسب با نوع مطالعه خود در پروپوزال های دانشجویی و پروپوزال طرح ها هستند.  
 
- ارائه فرصت 6 ماهه تا پایان آبان ماه 1400 و اعلام به اعضای هیات علمی جهت ارائه طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه مربوط به سال های قبل که در غالب قرارداد با معاونت پژوهشی انجام نشده است، جهت تعیین تکلیف آنها
بایگانی خبرها