بدنه خبر

صفحه نخست /چگونه استنادها و اثرگذاری ...

چگونه استنادها و اثرگذاری مقالات را افزایش دهیم؟

دوشنبه / 03 خرداد 1400

 
به استحضار همکاران محترم هیات علمی میرساند لینک زیر ویدئو کارگاهی است که 30 آذرماه 1399 توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار گردید:
1. استناد چه چیزی را می سنجد و چه چیزیهایی را نمی سنجد؟
2. آسیبهای استنادی که قادرند آینده حرفه‌ای شما را نابود کنند کدامند؟
3. روش صحیح مقایسه استنادهای دو پژوهشگر، مقاله یا دانشگاه چیست؟
4. راه‌حلها و راهبردهای افزایش استنادها و اثرگذاری علمی مقالات کدامند؟
چگونه استنادها و اثرگذاری مقالات را افزایش دهیم؟
این کارگاه به تعریف استناد، آسیب های استنادی و ارائه راهکارهای علمی افزایش استنادها می پردازد. بهره گیری اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان از محتوای این کارگاه به افزایش بیشتر مرجعیت علمی، رتبه و اثرگذاری علمی آن دانشگاه/موسسه تحقیقاتی محترم کمک خواهد کرد.

سرفصلها:

کارگاه بر اساس تحقیقات بین المللی مدرس در طول یک دهه گذشته و تجربیات وی در طول 17 سال گذشته و نیز سایر تحقیقات منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی تدوین شده است. از دادههای پایگاههای استنادی آی.اس.آی و اسکوپوس برای بیان واقعیتهای علمی استفاده شده است.

بایگانی خبرها