بدنه خبر

صفحه نخست /سامانه طرح تقسیم کار ملی - ...

سامانه طرح تقسیم کار ملی - ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری

دوشنبه / 08 شهریور 1400

به استحضار همکاران محترم هیات علمی می رساند جهت اطلاع از سند تقسیم کار ملی زیست فناوری به لینک زیر مراجعه نمایید. لازم به ذکر است در سامانه تقسیم کار ملی امکان ثبت درخواست حمایت پژوهشی- فناورانه فراهم شده است. به منظور بهره مندی از انواع حمایتهای پژوهشی این ستاد و برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تقسیم کار ملی مراجعه نمایید. 
 
بایگانی خبرها