بدنه خبر

صفحه نخست /دستورالعمل بیست و یکمین ...

دستورالعمل بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور(1400)

شنبه / 27 شهریور 1400

به استحضار همکاران محترم هیات علمی می رساند "دستورالعمل بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور" جهت اطلاع همکاران در قسمت ذیل ارسال می گردد. لازم به ذکر است دستورالعمل مربوطه و کلیه مدارک لازم به دفتر دانشکده ها نیز ارسال شده است.
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک   https://rppc.msrt.ir/fa مراجعه نمایید. لازم به ذکر است اطلاعات، مشخصات و فعالیت های پژوهشی افراد معرفی شده به جشنواره لازم است در سامانه https://itr.msrt.ir/ 
  بارگذاری شود.
 
 
بایگانی خبرها