بدنه خبر

صفحه نخست /شیوه نامه انتخاب همکاران ...

شیوه نامه انتخاب همکاران اجرایی و صنعتی برگزیده دانشگاه

دوشنبه / 29 شهریور 1400

احتراما به استحضار همکاران محترم هیات علمی می رساند در راستای توسعه همکاری و مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با صنعت و جامعه، برنامه ریزی جهت شناسایی و تقدیر از همکاران اجرایی و صنعتی برگزیده بر اساس شیوه نامه وزارتی ذیل، متقاضیان اقدام لازم را از طریق معرفی دانشکده به واحد پژوهشی مبذول نمایند. 
 
بایگانی خبرها