بدنه خبر

صفحه نخست /اطلاعیه شماره یک فراخوان ...

اطلاعیه شماره یک فراخوان درخواست پیشنهاده از اعضای هیات علمی دانشگاه برای جذب پژوهشگر پسا دکترا

چهارشنبه / 29 شهریور 1402

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند؛ به منظور استفاده بهینه از ظرفیت دانش آموختگان دوره دکتری، کمک به جذب و نگهداشت نخبگان، ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی دانش آموختگان دوره دکتری، کمک به گسترش مرزهای دانش و حل مشکلات کشور، توسعه ارتباط بین مراکز علمی با صنعت و جامعه، فراهم سازی زمینه اشتغال دانش آموختگان توانمند، ارتقای ارتباطات علمی و بین المللی اعضای هیات علمی و کمک به توسعه فناوری و تجاری سازی ایده ها شیوه نامه جذب محققان پسادکترا تدوین و به تصویب هیات امنا رسیده است. برای عملیاتی نمودن این آیین نامه در مرحله اول نسبت به دریافت تقاضاهای اعضای محترم هیات علمی برای تعیین ظرفیت پذیرش محقق پسادکتری اقدام خواهد شد. در این مرحله یک پیشنهاده از عضو هیات علمی که در آن مواردی مانند عنوان دقیق،  موضوع نیاز محور مبتنی بر طرح برون دانشگاهی یا رفع نیاز جامعه به همراه دلایل توجیهی، بهره بردار یا طرف قرارداد، سطح موضوع(استانی، منطقه ای، ملی یا بین المللی)،  بروندادهای پژوهشی قابل حصول و پیش بینی محل های تامین اعتبار قید شده است دریافت خواهد شد. پیشنهاده پس از طرح در کارگروه مربوطه بررسی و سهمیه محقق پسادکتری عضو هیات علمی تعیین می گردد. اعضای محترم هیات علمی حائز شرایط تقاضاهای خود را تا تاریخ تعیین شده با تکمیل فرم زیر تحویل دبیر کارگروه (معاون پژوهشی دانشگاه) نمایند.


با توجه به اینکه متن مصوبه پس از تایید نهایی دبیرخانه هیات امناء انتشار خواهد یافت به منظور تسریع در انجام امور موارد ضروری آیین نامه در لینک زیر اعلام می گردد. متن کامل آیین نامه پس از تایید نهایی و ابلاغ رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات ممیزه در سایت دانشگاه بارگذاری خواهد شد. 
بایگانی خبرها