مسعود سکاکی

صفحه نخست /مسعود سکاکی
نام و نام خانوادگی مسعود سکاکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده فنی مهندسی / گروه مهندسی مواد و سرامیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد متالوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 54 (2016) 251-259
2
iranian journal of materials science and engineering 12 (2015) 89-99
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 50 (2015) 191-196
4
Advances in Applied Ceramics 114 (2015) 144-149
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 44 (2014) 142-147
6
iranian journal of materials science and engineering 11 (2014) 46-52
7
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 49 (2014) 160-166
8 علم و مهندسی سرامیک 2 (1392) 1-9
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 36 (2013) 116-121
10
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 486 (2009) 486-491
11
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 480 (2009) 824-829