30 فروردین 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای حرفه‌ای فیزیک نظری ، دانشگاه اراک ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: بررسی مدهای گسسته در شبکه پلاسمای غبارآلود دو بعدی
 • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: میزان رشد فضایی امواج الکترومغناطیسی در لیزر الکترون آزاد نسبیتی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • بررسی انتشار امواج در پلاسما- بر همکنش امواج غیرخطی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Alireza AbdiKian, Masoud Rezvani Jalal (2024) Investigation of the propagation of coupled laser pulses in a plasma JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY: 84; 1
2
Alireza AbdiKian, Masoud Rezvani Jalal (2024) Surface plasmon polariton dispersion relation with a graded-permittivity plasmonic medium journal of theoretical and applied physics: 18; 182414 (1-6)
3
4
5
Alireza AbdiKian (2023) Dust-acoustic Rossby waves in magnetized plasma European Physical Journal Plus: 138; 541
6
7
8
9
10
Alireza AbdiKian (2022) The characteristics of ion-acoustic solitary waves in relativistic rotating astrophysical plasmas European Physical Journal Plus: 137; 652
11
12
13
14
15
Alireza AbdiKian (2021) Spin density polarization effects in the presence of Coriolis force on ion acoustic waves in quantum plasma CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 61; e202000189
16
17
18
Alireza AbdiKian (2021) The characteristics of daughter waves emerging from colliding solitary waves in astrophysical plasma media MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: 506; 997
19
20
21
22
23
علیرضا عبدی کیان، محمدرضا محبی فر (1399) بررسي دامنه مدولاسيون امواج غيرخطي در برهمكنش ليزر-پلاسما با تابع توزيع تساليس براي الكترونها پژوهش های نوین فیزیک: 5 (1); 49-62
24
25
26
27
Alireza AbdiKian (2020) Analysis of periodic and solitary waves in a magnetosonic quantum dusty plasma Indian Journal of Physics: 16; 1
28
Alireza AbdiKian (2020) Bifurcation analysis of ion-acoustic waves in an adiabatic trapped electron and warm ion plasma Journal of Taibah University for Science: 14; 1051
29
Alireza AbdiKian (2020) Ground state energy of hydrogen-like ions in quantum plasmas PHYSICS OF PLASMAS: 24; 042107
30
Alireza AbdiKian (2019) Dissipative cylindrical magnetosonic solitary waves in a magnetized quantum dusty plasma Romanian Reports in Physics: 71; 105
31
32
Alireza AbdiKian (2018) Two-dimensional magnetosonic shock wave propagation in dense electron–positron–ion plasmas CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 60; 1-10
33
34
35
36
Alireza AbdiKian (2017) Ion-acoustic rogue waves and breathers in relativistically degenerate electron-positron plasmas European Physical Journal Plus: 132; 368
37
38
39
Alireza AbdiKian (2016) Finding Electrostatics modes in Metal Thin Films by using of Quantum Hydrodynamic Model Journal Of Optoelectronical Nanostructures: 1; 43
40
41
42
Alireza AbdiKian (2016) Electrostatics Modes in Mono-Layered Graphene Journal Of Optoelectronical Nanostructures: 1; 1
43
Alireza AbdiKian (2016) Electrostatics Modes in Mono-Layered Graphene journal of optoelectronical nanostructures: 2; 8
44
Alireza AbdiKian (2014) Lattice modes in a zigzag crystal of dust particles Physica Scripta: 89; 025601
45
Alireza AbdiKian (2013) Electrostatic waves in carbon nanotubes with an axial magnetic field PHYSICS OF PLASMAS: 20; 102103
مقاله ارائه‌شده
1
مسعود رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان (1400) مطالعه پوشش ضد بازتاب نور ناهمدوس با احتساب افت و خيز ضخامت لايه بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چها ردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، اهواز
2
مسعود رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان (1400) مطالعه محاسباتي موج صوتي الكتروتنگشي توليد شده در عبور پالس ليزري TEM01 از داخل فيبر نوري بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چها ردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، اهواز
3
مسعود رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان (1400) شبيه سازي اثر حركت سوقي يون بر شكل نانوذرات فرساب ليزري درون مايع بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چها ردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، اهواز
4
مسعود رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان (1400) شبيه سازي رشد نانوذرات حاصله از فرساب ليزري درون مايع با سازوكار باردارشدگي الكتريكي ششمین کنفرانس رشدبلور ایران، ایران، سمنان
5
مسعود رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان (1400) شبيه سازي برانگيزش موج صوتي با سازوكار الكتروتنگش در عبور پالس ليزر از يك تار نوري اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبر نوری، Iran، تهران
6
Alireza AbdiKian (2020) Effect of Kappa Parameters on the Modulational instability in a polarized dusty plasma Two-Day International webinar on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, India, West Bengal
7
مسعود رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان (1398) شناسايي بلورهاي اپتيكي دوشكستي با قطبش سنجي پيسه ليزري کنفرانس فیزیک 1398، ایران، تبریز
8
مسعود رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان (1397) مطالعه محاسباتي تراگسيل و بازتاب در يك موجبر بيضوي بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، ایران، شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه

دانشجویان

 • احسان كرمي
  نام و نام خانوادگی: احسان کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فوتونیک
  پایان نامه:
 • كيميا سادات كاشاني
  نام و نام خانوادگی: کیمیا سادات کاشانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • حيات مباركي نيا
  نام و نام خانوادگی: حیات مبارکی نیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • زهرا صفي
  نام و نام خانوادگی: زهرا صفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون گروه (1391 - 1397)
بیشتر