01 تیر 1403

سیدامیر غفاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد-سرامیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی