07 اسفند 1402
علي ختن لو

علی ختن لو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-آنالیز
تلفن: 08133339841
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی محض - آنالیز ریاضی ، شیراز ، ایران (1388 - 1393)
  عنوان رساله: رویکرد واحد به مفاهیم مختلف از میانگین پذیری
 • فوق لیسانس ریاضی محض - آنالیز ریاضی ، صنعتی امیرکبیر ، ایران (1378 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: تحدب ماتریسی قضیه های هان باناخ و دوقطبی
 • لیسانس ریاضی محص ، رازی کرمانشاه ، ایران (1374 - 1378)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • آنالیز تابعی
 • جبرهای عملگری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Khotanloo (2023) The struⅽture of soⅿe Ⅼie ⅿaps on priⅿe rings at speⅽiaⅼ proⅾuⅽts COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: 51; 12
2
Ali Khotanloo (2020) THE PRODUCT BETWEEN THREE BANACH ALGEBRAS Mathematical Analysis and Convex Optimization: 1; 15-24
3
Ali Khotanloo (2019) Non-Interacting Spin Systems Described by Probabilistic Soft Sets To physics journal: 3; 122-127
4
Ali Khotanloo (2019) A unified approach to various notions of derivation Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: 43; 2551-2557
5
Ali Khotanloo (2016) COMPARISON BETWEEN CHARACTERISTICS OF FUZZY, ROUGH, VAGUE, SOFT, FUZZY SOFT AND SOFT ROUGH SETS Asian Journal of Mathematics and Computer Research: 13; 256-261
6
Ali Khotanloo (2014) Structure of Certain Banach Algebra Products journal of sciences islamic republic of iran: 25; 265-271
مقاله ارائه‌شده
1
Ali Khotanloo (2019) A unifi ed approach to various notions of derivation The 50th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Shiraz
2
علی ختن لو (1396) تعامد بيرخوف - جيمز چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران¡ همدان
3
علی ختن لو (1396) حافظ هاي تعامد خطي از جبرهاي عملگري چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران¡ همدان
4
علی ختن لو (1396) پيوستگي خودكار نگاشت هاي ضربي تقريبي بين جبرهاي فرشه چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران¡ همدان
5
Ali Khotanloo (2015) Analog of Posner’s theorem for (α, β)−derivations 2nd National Conference on Mathematics and its Applications, Iran, Malayer
6
علی ختن لو (1394) ميانگين پذيري قوي ×-نمايش ×-جبرهاي باناخ دومین همایش ملی ریاضیات وکاربردهای آن، ایران¡ ملایر
7
Ali Khotanloo (2015) The Banach algebras A× B × C 3rd Seminar on Harmonic Analysis and Applications, Iran, Yazd
8
Ali Khotanloo (2014) Characterization of phi-mean The 21th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Iran, Hamedan
9
علی ختن لو (1386) نقاط اكستريم در جبر ماتريسها سی و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران¡ زنجان
10
علی ختن لو (1385) قضيه دوقطبي در فضاهاي عملگري شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، ایران¡ مشهد
11
علی ختن لو (1385) تحدب ماتريسي، مشابه عملگري قضيه هاي دوقطبي و هان باناخ در حالت بينهايت بعدي سی وهفتمین کنفرانس ریاضی ایران، ایران¡ تبریز
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
علی ختن لو، داور گروه ریاضی-اسماعیل فیضی (1395) همريختي ها در جبرهاي ℓ1-MUNN و كاربردهاي آن
8
علی ختن لو، داور گروه ریاضی-اسماعیل فیضی (1395) بررسي نگاشت هاي خطي حافظ وارون پذيري و طيف
9
10
11
علی ختن لو، مهشید دشتی (1395) ميانگين پذيري قوي ∗-نمايش ∗-جبرهاي باناخ
12
13
مهشید دشتی، علی ختن لو (1395) عملگرهاي دانفورد پتيس روي جبرهاي گروهي
کتاب
1
مسیب زهره وند، علی ختن لو (1400) مباني ماتريس ها و جبر خطي شابک:978-622-7187-09-0
2

دانشجویان

 • نرگس فرهمند راد
  نام و نام خانوادگی: نرگس فرهمند راد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: ش
 • فهيمه دارويي
  نام و نام خانوادگی: فهیمه دارویی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: جبرهای عملگری میانگین پذیر مشابه با ∗ -Cجبرها
 • منصوره هادي رفعت
  نام و نام خانوادگی: منصوره هادی رفعت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: همریختی ها در جبرهای ℓ1-MUNN و کاربردهای آن
 • مينا اعتمادي مهر
  نام و نام خانوادگی: مینا اعتمادی مهر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: بررسی نگاشت های خطی حافظ وارون پذیری و طیف
 • مهسا اديبي
  نام و نام خانوادگی: مهسا ادیبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: مجموعه های نرم و کاربردها
 • الهام اميريان
  نام و نام خانوادگی: الهام امیریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: ابرتوان ها در جبرهای MUNN- 1 l و کاربردهای آن
 • نرگس بيات
  نام و نام خانوادگی: نرگس بیات
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: حافظ های تعامد خطی از جبرهای عملگری
 • يسري شريفي
  نام و نام خانوادگی: یسری شریفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: اندازه های تشابه از مجموعه های نرم و کاربردها
 • مسعود نوروزي
  نام و نام خانوادگی: مسعود نوروزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: تعامد و توازی عملگرها روی فضاهای باناخ مختلف
 • سمانه آريامنش
  نام و نام خانوادگی: سمانه آریامنش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: GUT-مهتر و حافظ های خطی آن
 • حسن نوري
  نام و نام خانوادگی: حسن نوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: خاصیت حافظ تعامد برای زوجی از عملگرها روی *^C-مدولهای هیلبرت
 • فاطمه خزايي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه خزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آنالیز ریاضی
  پایان نامه: عملگرهای میانگین پذیر روی فضاهای هیلبرت
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (1400 - ادامه دارد)
 • رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار (1399 - 1400)
 • معاون دانشکده علوم ریاضی و آمار (1396 - 1399)
 • مدیر کل امور آموزشی دانشگاه (1387 - 1388)
 • مدیر کل دانشجویی دانشگاه (1386 - 1387)
 • مدیر گروه کامپیوتر (1385 - 1387)
 • مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه (1384 - 1385)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر