05 خرداد 1403
علي مقدسي

علی مقدسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
احتمال گذار تقلیل یافته چارقطبی الکتریکی در هسته 6Li
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
احتمال گذار تقلیل یافته، گذار چارقطبی الکتریکی، واکنش گیراندازی تابش، گشتاور چارقطبی الکتریکی
سال 1401
مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای
پژوهشگران علی مقدسی

چکیده

برای ایجاد یک توصیف نظری جامع از سیستم هسته ای، لازم است که خصوصیات حالت پایه و حالت های برانگیخته هسته استخراج شود. یکی از کاربردهای مهم احتمال گذار چارقطبی الکتریکی( B(E2) ) این است که به عنوان پارمترهای کتابخانه ای در کدهای محاسبه واکنش هسته ای مانند EMPIRE وTALYS به کار گرفته می شود. همچنین با به کاربستن نتایج حاصل از محاسبه احتمال گذار تقلیل یافته می توان به سادگی سطح مقطع واکنش را تعیین و به کمک آن کمیت هایی همچون فاکتور اخترفیزیکی S و نرخ واکنش را به دست آورد. احتمال گذار تقلیل یافته چارقطبی الکتریکی B(E2) بین حالت پایه و حالت های برانگیخته در واکنش گیراندازی تابش 5He(p,γ)6Li با پتانسیل وودز-ساکسون و M3Y محاسبه شده است. مقدار B(E2) در هسته 6Li بین حالت های برانگیخته +3 و +2 (با انرژی برانگیختگی MeV186/2 و MeV 31/4) و حالت پایه با پتانسیل وودز-ساکسون به ترتیب برابر e2fm4 2/10 و e2fm4 678/4 و با پتانسیل M3Y به ترتیب برابر e2fm4 25/10 و e2fm4 78/4 به دست آمد، که تطابق خوبی بین داده های تجربی و نتایج محاسبات وجود دارد.