05 خرداد 1403
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر وجوه مختلف نمونه های مکعبی بتنی بر مقاومت الکتریکی آنها
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
بتن، دوام، مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه الکتریکی.
سال 1391
پژوهشگران علیرضا آذریون ، غلام رضا قهرمانی

چکیده

از جمله آزمایش های مورد استفاده در بررسی دوام سازه های بتنی، آزمایش اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن است. در سنجش مقاومت الکتریکی نمونه های بتنی آزمایشگاهی، معمولا از دستگاهی استفاده می شود که با استفاده از دو صفحه مسی قرار گرفته در روی دو وجه مقابل نمونه، مقاومت الکتریکی بتن محصور در صفحات را اندازه گیری می کنند. در نمونه های مکعبی، دو صفحه مسی را می توان به سه طریق روبروی هم قرار داد و مقاومت الکتریکی بتن مربوطه را از سه جهت بدست آورد. مقاومت ویژه الکتریکی از حاصل ضرب ثابت پیل در مقاومت الکتریکی بدست می آید. در این تحقیق، از 4 طرح مخلوط دارای نسبت های آب به سیمان متفاوت استفاده گردید. هر طرح مخلوط شامل 6 نمونه مکعبی 15*15*15 سانتی متری بوده که مقاومت ویژه الکتریکی نمونه های مذکور، پس از 35، 42 و 49 روز نگهداری در آب اندازه گیری شد. نتایج حاصله در برخی از موارد، حاکی از وجود اختلافات قابل توجه در مقادیر مقاومت ویژه الکتریکی وجوه مختلف می باشد.