05 خرداد 1403
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر وجوه مختلف نمونه های مکعبی بتنی عمل آوری شده با آب بر مقاومت ویژه الکتریکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بتن، دوام، مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه الکتریکی
سال 1390
پژوهشگران علیرضا آذریون ، غلام رضا قهرمانی

چکیده

یکی از آزمایش های مورد استفاده در بررسی دوام سازه های بتنی، آزمایش اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن است. در سنجش مقاومت الکتریکی نمونه های بتنی آزمایشگاهی، معمولا از دستگاهی استفاده می شود که با استفاده از دو صفحه مسی قرار گرفته در روی دو وجه مقابل نمونه، مقاومت الکتریکی بتن محصور در صفحات را اندازه گیری می کنند. در نمونه های مکعبی، دو صفحه مسی را می توان به سه طریق روبروی هم قرار داد و مقاومت الکتریکی بتن مربوطه را از سه جهت بدست آورد. مقاومت ویژه الکتریکی از حاصل ضرب ثابت پیل در مقاومت الکتریکی بدست می آید. در این تحقیق، از 4 طرح مخلوط دارای نسبت های آب به سیمان متفاوت استفاده گردید. هر طرح مخلوط شامل 6 نمونه مکعبی 15*15*15 سانتی متری بوده که مقاومت ویژه الکتریکی نمونه های مذکور، پس از 35، 42 و 49 روز نگهداری در آب اندازه گیری شد.