05 خرداد 1403
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تکنیکهای مختلف اندازه گیری کارگاهی مقاومت ویژه الکتریکی بتن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مقاومت ویژه الکتریکی، روش دو الکترودی، روش چهار اکترودی، روش یک الکترودی
سال 1390
پژوهشگران غلام رضا قهرمانی ، علیرضا آذریون

چکیده

مقاومت ویژه الکتریکی بتن، از مهم ترین پارامترهای مربوط به پیل خوردگی به شمار می رود. با بالا رفتن مقاومت ویژه الکتریکی، ازجریان خوردگی عبوری از مناطق آندی و کاتدی روی میلگردکاسته می شود. بنابراین مقاومت ویژه الکتریکی می تواند به عنوان یک وسیله سنجش غیر مستقیم برای بیان میزان توانائی بتن در مقابله با خوردگی، بکار رود.