05 خرداد 1403
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی تولید آزمایشگاهی پانل سبک سیمانی نوین و مقایسه عملکرد آن با سیستم های سنتی در المان های غیرسازه ای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فایبر گلاس- پانل سبک سیمانی - مقاومت خمشی - دانسیته .
سال 1397
پژوهشگران علیرضا آذریون

چکیده

امروزه تقاضا برای استفاده از مصالح نوین با چگالی کم و سهولت اجرا درحال افزایش است. علیرغم این نیاز هنوز در تعداد زیادی از اجزای غیرسازه ای ساختمان ها از مصالح سنتی مانند آجر و بلوک های سیمانی استفاده می گردد. گزارشات متعددی از تخریب این نوع مصالح سنتی در هنگام بروز زلزله وجود دارد که نشان دهنده ضرورت جایگزینی این نوع مصالح با مصالحی نوین برخوردار از جزییات اجرایی فنی می باشد. در مقاله ی حاضر امکان سنجی تولید آزمایشگاهی پانل های سیمانی 9 و 10 میلیمتری متشکل از ماسه، سیمان، آهک و آب مسلح به الیاف شبکه ای فایبرگلاس به عنوان مصالحی نو مورد بررسی قرار گرفته است. دراین رابطه مدول گسیختگی و دانسیته پانل ها در دو طرح کم سیمان و پر سیمان اندازه گیری شده است.. نتایج نشان دادند که پانل ها مقاومت خمشی حداکثر معادل 21/5 مگاپاسکال کسب نمودند. مقاومت مذکور با افزایش درصد الیاف افزایش یافته است. از دیگر نتایج مهم این مطالعه کاهش 80 درصدی وزن واحد سطح دیوارهای پیرامونی سازه ها نسبت به دیوارهای ساخته شده با مصالح سنتی بوده است.