03 تیر 1403
عليرضا سوري

علیرضا سوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد سرامیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
Vali Dalooji, Alireza Souri (2022) Cu/Co Bilayers: Study of the Surface Topography, Optical Dispersion Parameters, and Transitions of Carriers فرایندهای نوین در مهندسی مواد: 8 (3); 29-38
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
علیرضا سوری (1395) مقدمه اي بر مواد مكمل سيماني سرامیک ایران: 46; 61-69
24
Alireza Souri (2015) Pozzolanic activity of mechanochemically and thermally activated kaolins in cement CEMENT AND CONCRETE RESEARCH: 77; 47-59
25
26
علیرضا سوری (1393) اثر متاكائولن به عنوان ماده افزودني در بتن هاي توانمند سرامیک ایران: 38-39; 34-49
27
Alireza Souri (2013) Incorporating Nano-silica as a Binder to Improve Corrosion Resistance of High Alumina Refractory Castables JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 22; 1010-1017
28
Alireza Souri (2012) Effect of MgO and CaO on Transformation of Andalusite to Mullite JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 21; 1637–1644
29
Alireza Souri (2009) Effects of alumina and zirconia addition on transformation of andalusite to mullite Advances in Applied Ceramics: 108; 389-395
مقاله ارائه‌شده
1
علی شانقی، علیرضا سوری (1402) بررسي رفتار خوردگي پوشش نانو ساختار دولايه اكسيد تيتانيوم/هيدروكسي آپاتيت – كلاژن اعمال شده بر روي سطح آلياژ تيتانيوم دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی، ایران، تهران
2
3
علیرضا سوری (1401) اعمال پوشش نانوساختار هيدروكسي آپاتيت- آلومينا- نقره بر روي سطح منيزيم A31با فرايند رسوب دهي الكتروشيميايي سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، ایران، تهران
4
Alireza Souri (2019) Nano Mechanical Properties of Ta/Tan Nano structured coating applied by Magnetron Sputtering on NiTi Alloy 15th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Turkey, Antalya
5
Alireza Souri (2019) Effect of Anodizing Voltage on Microstructured Properties of Ti Alloy 15th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Turkey, Antalya
6
علیرضا سوری (1398) بررسي اثر ميكروسيليس روي خواص و ريزساختار جرم هاي ديرگداز كم سيمان تبولار آلومينايي دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، ایران، تهران
7
8
Alireza Souri (2018) An investigation on pozzolanic activity of mechanochemically activated kaolins in cement and Mortar conference in honor of centennial of LMC, switzerland, Lausanne
9
علیرضا سوری (1396) بررسي خواص نانو مكانيكي آلياژ NiTi كربن دهي شده بوسيله فرايند كاشت يوني پلاسمايي (PIII) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر، ایران، اصفهان
10
Alireza Souri (2017) Synthesis and Properties of Infrared Reflection of Iron-Chromium-Based Cool Pigment First nantional conference of nano from synthesis to industry, Iran, Tehran
کتاب
1
Ali Shanaghi, Alireza Souri (2023) Self-healing coatings · Inhibitors · Corrosion resistance · Nanomechanical properties ISBN: 978-3-031-43918-6