03 تیر 1403
اعظم شيري

اعظم شیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی آلی (1384 - 1388)
  • فوق لیسانس شیمی آلی (1380 - 1383)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • شیمی محاسباتی
  • واکنشهای شیمی آلی- اکسایش
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Azam Shiri, Rouhollah Karimi (2024) Using grape pomace powder as a pectin replacer to prepare low water activity bake-stable fruit filling Journal of Food Measurement and Characterization: 1; 1-8
3
Azam Shiri, Hamed Bahiraei (2022) Retrievable magnetic copper ferrite nanoparticles: an efficient catalyst for air oxidative cyclization of bisnaphthols Research on Chemical Intermediates: 48; 1331-1345
4
Rouhollah Karimi, Azam Shiri, Mohammad Moradi (2022) Effects of polysaccharide-based coatings on postharvest storage life of grape: measuring the changes in nutritional, antioxidant and phenolic compounds Journal of Food Measurement and Characterization: 16 (1); 1-12
5
اعظم شیری (1400) يدوژن، واكنشگري نوين براي اكسايش دياستريوگزين بيس نفتول ها در شرايط ملايم نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران: 2; 171-178
6
Rouhollah Karimi, Azam Shiri, Mohammad Moradi (2021) The novel edible coating based on chitosan and gum ghatti to improve the quality and safety of ‘Rishbaba’ table grape during cold storage Journal of Food Measurement and Characterization: 15(3); 1-12
7
8
9
10
Azam Shiri (2013) Alternative Methodologies for Halogenation of Organic Compounds CURRENT ORGANIC SYNTHESIS: 10; 837-863
مقاله ارائه‌شده
1
اعظم شیری، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1402) بررسي و بهينهسازي اثر ضد كريستال كنندگي شيره انگور در مقايسه با شربت فروكتوز و شربت سوربيتول در مغزي مربايي چهارمین کنگره بینالمللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران، تهران
2
اعظم شیری (1401) انواع نانوحامل ه ا ي داروي ي و كاربرده ا ي ره ا ي ش دارو و دارورسا ن ي ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی، ایران، تهران
3
اعظم شیری (1401) اكسيم زدايي آلدوكسيم ها و كتواكسيم هابااستفاده از نور-كاتاليزگري فريت مس ششمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران، ملایر
4
اعظم شیری (1401) مروري بر اهميت ميكروحباب ها و مهم ترين كاربردهاي پزشكي و دارويي آنها دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت، ایران، تهران
5
Azam Shiri (2021) Energy decomposition analysis of the P…N interactions in some of the phosphinidenes compounds 28th Iranian Conference on Organic Chemistry, Iran, Tehran
6
Azam Shiri (2021) Study of noncovalent interactions on some of phosphorus compounds 28th Iranian Conference on Organic Chemistry, Iran, Tehran
7
8
اعظم شیری، حامد بحیرایی (1397) اكسايش بيس نفتول ها با كاتاليزگر نانو ذرات مغناطيسي Cu(II) وNHPI زير پرتو خورشيد و LED سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
9
Azam Shiri (2018) P-Heterocyclic Carbenes: A Theoretical Study , IRAN, Tehran
10
11
Azam Shiri (2016) Calculation DFT parameters of disubstituted silylenes , Iran, Malayer
12
Azam Shiri (2015) Substitution effect on singlet-triplet gaps of 1,3-diarylimidazol-2-ylidene 23 rd Iranian Seminar of Organic chemistry, Iran, Sanandaj
13
Azam Shiri (2015) Theoretical calculations of electrophilicity of singlet 1,3-diarylimidazol-2-ylidene 23 rd Iranian Seminar of Organic chemistry, Iran, Sanandaj
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
پایان‌نامه

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه پژوهشی تبدیل و نگهداری پژوهشکده انگور و کشمش (1397 - 1399)
  • سرپرست دفتر ارتباط با خانواده (1396 - 1398)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر