30 فروردین 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی - شیلات ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: تخلیص و شناسایی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین حاصل از امعاء و احشاء ماهی کیلکای معمولی دریای خزر (Clupeonella cultriventris caspia)
 • فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - شیلات ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1382 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: تعیین فعالیت آنزیم های گوارشی پپسین، تریپسین، کیموتریپسین، آلفا- آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در لارو ماهی آزاد دریای خزر از زمان تفریخ تا مراحل ابتدائی بعد از جذب کیسه زرده
 • لیسانس مهندسی منابع طبیعی - شیلات ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • بیوشیمی و بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی
 • مدیریت ضایعات شیلاتی
 • استخراج مواد زیستی و ترکیبات زیست فعال
 • تکنولوژی آنزیم و کاربرد آن در فرآوری و تولید محصولات شیلاتی
 • تغذیه آبزیان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
7
8
عباس زمانی (1400) گياهان دارويي: منبعي اميدبخش در پيشگيري و درمان بيماري هاي آبزيان بهره برداری و پرورش آبزیان: 10(3); 27-47
9
Abbas Zamani (2021) Fish cartilage: A promising source of biomaterial for biological scaffold fabrication in cartilage tissue engineering JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A: 109; 1737–1750
10
11
12
13
14
15
Abbas Zamani (2020) Feathers of Three Waterfowl Bird Species from Northern Iran for Heavy Metals Biomonitoring BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: 104; 727-732
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Abbas Zamani (2012) Effect of starvation and refeeding on digestive enzyme activities in juvenile roach, Rutilus rutilus caspicus COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY: 161; 166–173
43
44
45
46
47
مقاله ارائه‌شده
1
Eisa Solgi, Abbas Zamani (2023) Evaluation of heavy metals and antioxidative enzymes activity in common carp (Cyprinus carpio) from Bojaq Wetland (Kiashahr, Gilan) 7th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, Iran, Karaj - Alborz
2
Abbas Zamani (2023) Determination of physicochemical and biochemical properties of trypsin-like enzyme from beluga (Huso huso) 7th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, Iran, Karaj - Alborz
3
عباس زمانی (1402) غضروفي ماهي: منبعي اميدبخش از تركيبات زيست فعال جهت كاربرد صنعتي ششمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ایران، تهران
4
عباس زمانی (1401) بررسي ميزان فعاليت آنزيمهاي گوارشي بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با سطوح مختلف پروتئين تك ياخته سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس، ایران، شهرکرد
5
عباس زمانی (1401) جلبك هاي دريايي: منبع غني از تركيبات زيست فعال با ويژگي هاي ضد سرطاني سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس، ایران، شهرکرد
6
عباس زمانی (1401) روش هاي توليد و كاربرد پروتئين هيدروليزشده ماهي و پپتيدهاي حاصل از آن ششمین کنگره بین المللی سالانه توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران، تبریز
7
عباس زمانی (1400) تاثير روشهاي مختلف انجمادزدايي بر افت ناشي از انجمادزدائي و پخت فيله ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، ایران، گنبد کاووس
8
عباس زمانی (1400) نقش ريزجلبك ها به عنوان منبع پروتئين در تغذيه ماهيان سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر- همدان
9
10
عباس زمانی (1399) بررسي كيفيت عضله ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با روغن هسته انگور در دماي ° C18 بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران، ملاثانی - خوزستان
11
عباس زمانی (1399) جلبك هاي دريايي: تركيبات زيست فعال و ظرفيت كاربرد آنها هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایرن، تهران
12
عباس زمانی (1398) محاسبه ريسك مواجهه با مس ناشي از مصرف كپورماهي(Cyprinus carpio) تالاب بوجاق در كياشهر کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تهران
13
عباس زمانی (1398) ارزيابي سميت تري كلروفن بر ميزان مرگ و مير و علائم باليني ماهي زبرا (Danio rerio) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تهران
14
عیسی سلگی، عباس زمانی (1398) محاسبه ريسك مواجهه با مس ناشي از مصرف كپورماهي Cyprinus carpio) (تالاب بوجاق در كياشهر کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تهران
15
عباس زمانی (1398) اسيدهاي چرب بعنوان نشانگر زيستي در مطالعات زيست محيطي دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار زاگرس، ایران، شهرکرد
16
عباس زمانی (1397) نقش پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي غذايي بر عملكرد رشد و فيزيولوژي ماهيان ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران، تهران
17
عباس زمانی (1397) جايگاه حشرات در جيره ي غذايي ماهيان چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران، تبریز
18
عباس زمانی (1397) تأثير استفاده از روغن هسته انگور در غذاي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) بر ميزان فعاليت آنزيم هاي گوارشي چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، ایران، تهران
19
عباس زمانی (1396) بررسي اثر سميت ديازينون بر ميزان مرگ و مير و علائم باليني ماهي زبرا (Danio rerio) دومین همایش ملی ماهیان زینتی - چالش ها و فرصت ها، ایران، محلات
20
عباس زمانی (1396) القاي بيهوشي توسط گياه ترخون (Artemisia dracunculus L.) و رزماري (Rosmarinus officinalis) بر ماهي مولي خال خال (Dalmation molly) دومین همایش ملی ماهیان زینتی - چالش ها و فرصت ها، ایران، محلات
21
عباس زمانی (1396) ويژگيها وكاربردهاي پروتئين هيدروليز شده حاصل از ضايعات آبزيان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
22
عباس زمانی (1396) بررسي اثر سميت ديازينون بر ميزان مرگ و مير بچه ماهي نورس قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
23
عباس زمانی (1396) آنزيمهاي پروتئازي موجود در آبزيان و نقش آنها در فرآوري و توليد محصولات شيلاتي دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
24
عباس زمانی (1396) تأثير رنگ هاي نور سفيد، آبي و سبز بر عملكرد رشد و رنگ بدن ماهي زبرا (Danio rerio) سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
25
عباس زمانی (1396) تأثير رنگ هاي مختلف نور بر شاخص هاي رشد و رنگ بدن ماهي گورامي سه خال (Trichopodus trichopterus) سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
26
27
28
عباس زمانی (1394) بررسي اثر سميت آمونياك و سرب بر ميزان مرگ و مير بچه ماهي نورس قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
29
عباس زمانی (1394) بررسي اجمالي مقايسه اثر نانوفلزات و فلزات بر ويژگي هاي فيزيولوژيك ماهيان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
30
عباس زمانی (1393) تأثيردما و برخي يون هاي فلزي بر فعاليت آنزيم تريپسين تخليص شده از ضمائم پيلوريك ماهي كيلكاي معمولي (Clupeonella cultriventris caspia) اولین همایش ملی آبزی پروری نوین-چالش ها و فرصت ها، ایران، گرگان
31
عباس زمانی (1392) بافت شناسي دستگاه گوارش بچه ماهي نورس آزاد درياي خزر از زمان تفريخ تا مراحل ابتدايي بعد از جذب كيسه زرده همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر
32
33
عباس زمانی (1392) شناسايي و استخراج تركيبات زيست فعال (Bioactive Compounds) از جانداران دريايي همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر
34
عباس زمانی (1392) سنجش فعاليت آنزيم ليپاز استخراج شده ازامعاء و احشاء قزل آلاي رنگينكمان دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی، ایران، شهرکرد
35
عباس زمانی (1392) اثربازدارنده phenylmethylsulfonyl fluoride)PMSF) بر فعاليت آنزيم ليپاز استخراج شده از روده قزل آلاي رنگين كمان دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی، ایران، شهرکرد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
4
5
6
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ابداع
سخنرانی
1
عباس زمانی (1398) كاربرد داروهاي گياهي در بيهوشي ماهيان دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگر
2
3

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه (1401 - ادامه دارد)
 • نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در برگزاری آزمون ها (1397 - 1402)
 • مدیر گروه (1391 - 1397)
بیشتر