06 مرداد 1400
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی - شیلات ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: تخلیص و شناسایی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین حاصل از امعاء و احشاء ماهی کیلکای معمولی دریای خزر (Clupeonella cultriventris caspia)
 • فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - شیلات ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1382 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: تعیین فعالیت آنزیم های گوارشی پپسین، تریپسین، کیموتریپسین، آلفا- آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در لارو ماهی آزاد دریای خزر از زمان تفریخ تا مراحل ابتدائی بعد از جذب کیسه زرده
 • لیسانس مهندسی منابع طبیعی - شیلات ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • بیوشیمی و بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی
 • مدیریت ضایعات شیلاتی
 • استخراج مواد زیستی و ترکیبات زیست فعال
 • تکنولوژی آنزیم و کاربرد آن در فرآوری و تولید محصولات شیلاتی
 • تغذیه آبزیان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abbas Zamani (2021) Fish cartilage: A promising source of biomaterial for biological scaffold fabrication in cartilage tissue engineering JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A: 109; 1737–1750
2
3
4
5
6
7
Abbas Zamani (2020) Feathers of Three Waterfowl Bird Species from Northern Iran for Heavy Metals Biomonitoring BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: 104; 727-732
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Abbas Zamani (2012) Effect of starvation and refeeding on digestive enzyme activities in juvenile roach, Rutilus rutilus caspicus COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY: 161; 166–173
35
36
37
38
39
مقاله ارائه‌شده
1
عباس زمانی (1399) بررسی کیفیت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با روغن هسته انگور در دمای ° C18 بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران¡ ملاثانی - خوزستان
2
عباس زمانی (1399) جلبک های دریایی: ترکیبات زیست فعال و ظرفیت کاربرد آنها هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایرن¡ تهران
3
عباس زمانی (1398) محاسبه ریسک مواجهه با مس ناشی از مصرف کپورماهی(Cyprinus carpio) تالاب بوجاق در کیاشهر کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تهران
4
عباس زمانی (1398) ارزیابی سمیت تری کلروفن بر میزان مرگ و میر و علائم بالینی ماهی زبرا (Danio rerio) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تهران
5
عیسی سلگی، عباس زمانی (1398) محاسبه ریسک مواجهه با مس ناشی از مصرف کپورماهی Cyprinus carpio) (تالاب بوجاق در کیاشهر کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تهران
6
عباس زمانی (1398) اسیدهای چرب بعنوان نشانگر زیستی در مطالعات زیست محیطی دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار زاگرس، ایران¡ شهرکرد
7
عباس زمانی (1397) نقش پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای غذایی بر عملکرد رشد و فیزیولوژی ماهیان ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران¡ تهران
8
عباس زمانی (1397) جایگاه حشرات در جیره ی غذایی ماهیان چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران¡ تبریز
9
عباس زمانی (1397) تأثیر استفاده از روغن هسته انگور در غذای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر میزان فعالیت آنزیم های گوارشی چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، ایران¡ تهران
10
عباس زمانی (1396) بررسی اثر سمیت دیازینون بر میزان مرگ و میر و علائم بالینی ماهی زبرا (Danio rerio) دومین همایش ملی ماهیان زینتی - چالش ها و فرصت ها، ایران¡ محلات
11
عباس زمانی (1396) القای بیهوشی توسط گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر ماهی مولی خال خال (Dalmation molly) دومین همایش ملی ماهیان زینتی - چالش ها و فرصت ها، ایران¡ محلات
12
عباس زمانی (1396) ویژگیها وکاربردهای پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ضایعات آبزیان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
13
عباس زمانی (1396) بررسی اثر سمیت دیازینون بر میزان مرگ و میر بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
14
عباس زمانی (1396) آنزیمهای پروتئازی موجود در آبزیان و نقش آنها در فرآوری و تولید محصولات شیلاتی دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
15
عباس زمانی (1396) تأثیر رنگ های نور سفید، آبی و سبز بر عملکرد رشد و رنگ بدن ماهی زبرا (Danio rerio) سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
16
عباس زمانی (1396) تأثیر رنگ های مختلف نور بر شاخص های رشد و رنگ بدن ماهی گورامی سه خال (Trichopodus trichopterus) سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
17
18
19
عباس زمانی (1394) بررسی اثر سمیت آمونیاک و سرب بر میزان مرگ و میر بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران¡ ملایر
20
عباس زمانی (1394) بررسی اجمالی مقایسه اثر نانوفلزات و فلزات بر ویژگی های فیزیولوژیک ماهیان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران¡ ملایر
21
عباس زمانی (1393) تأثیردما و برخی یون های فلزی بر فعالیت آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) اولین همایش ملی آبزی پروری نوین-چالش ها و فرصت ها، ایران¡ گرگان
22
عباس زمانی (1392) بافت شناسی دستگاه گوارش بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر از زمان تفریخ تا مراحل ابتدایی بعد از جذب کیسه زرده همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران¡ ملایر
23
24
عباس زمانی (1392) شناسایی و استخراج ترکیبات زیست فعال (Bioactive Compounds) از جانداران دریایی همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران¡ ملایر
25
عباس زمانی (1392) سنجش فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده ازامعاء و احشاء قزل آلای رنگینکمان دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی، ایران¡ شهرکرد
26
عباس زمانی (1392) اثربازدارنده phenylmethylsulfonyl fluoride)PMSF) بر فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از روده قزل آلای رنگین کمان دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی، ایران¡ شهرکرد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
سخنرانی
1
عباس زمانی (1398) کاربرد داروهای گیاهی در بیهوشی ماهیان دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگر
2
3

سوابق اجرایی

 • نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در برگزاری آزمون ها (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه شیلات (1391 - 1397)
بیشتر