01 خرداد 1403
بهمن حياتي

بهمن حیاتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-آنالیز
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی محض ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1381 - 1386)
    عنوان رساله: اشتقاقها به توی دوگان ایده الهای بسته جبرهای باناخ ومیانگین پذیری ایده الی
  • فوق لیسانس ریاضی محض ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1373 - 1376)
    عنوان پایان‌نامه: جبرهای باناخی که دوگانشان از ضربگرها ی دوگانه تشکیل شده است.
  • لیسانس ریاضی محض ، دانشگاه رازی ، ایران (1368 - 1372)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • آنالیز تابعی، آنالیز هارمونیک، پایداری معادلات تابعی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Bahman Hayati, Hamid Khodaei (2024) AMHNMH, AMNM and ADND Pairs Results in Mathematics: 79; 1-13
2
Bahman Hayati, Hamid Khodaei (2023) On triple θ-centralizers International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications: Doi; 1-8
3
Bahman Hayati, Hamid Khodaei (2022) Generalized n-Derivations in Non-Archimedean Banach Algebras Thai Journal of Mathematics: 20; 195-202
4
Bahman Hayati (2021) On some maps into Banach algebras and Banach modules International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications: 12; 471-477
5
Bahman Hayati (2021) On stability and nonstability of systems of functional equations Quaestiones Mathematicae: 44 (4); 557-567
6
Bahman Hayati (2020) ON SELECTIONS OF SET-VALUED EULER-LAGRANGE INCLUSIONS WITH APPLICATIONS ACTA MATHEMATICA SCIENTIA: 40; 1105-1115
7
بهمن حیاتی (1398) نگاشتهاي δ- همريختي به توي جبرهاي باناخ دوگان پژوهش های نوین در ریاضی: جلد 5، شماره 21; 15-22
8
Bahman Hayati (2019) OPERATOR CONNES-AMENABILITY OF COMPLETELY BOUNDED MULTIPLIER BANACH ALGEBRAS Archivum Mathematicum: 55; 31-42
9
Bahman Hayati (2018) Connes-Amenability of WAP(B*)* Bulletin Of The Iranian Mathematical Society: 44; 1069-1077
10
Bahman Hayati (2016) Completely continuous Banach algebras International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications: 7; 301-308
11
Bahman Hayati (2015) Dual multiplier Banach algebras and Connes-amenability PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN: 86; 169-182
مقاله ارائه‌شده
1
Bahman Hayati, Hamid Khodaei (2024) Perturbation of Jordan triple $\theta$-centralizers 11th Seminar on Harmonic Analysis and Applications, Iran, Kurdistan
2
Bahman Hayati, Hamid Khodaei (2022) Approximately Module Homomorphisms 9th Seminar on Harmonic Analysis and Applications, Iran, Tehran
3
Bahman Hayati, Hamid Khodaei (2021) On Connes-amenability of a class of dual quotient Banach algebras 52nd Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Kerman
4
Hamid Khodaei, Bahman Hayati (2021) A mixed type functional equation in p-Banach spaces 52nd Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Kerman
پایان‌نامه

انجمن‌های علمی

بیشتر