04 آبان 1400
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیلات ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: مطالعه اثر برخی فیتواستروژن ها بر شاخص های تولید مثلی و تکامل جنینی ماهی سفید (Rutilus kutum, Kamenskii 1901)
  • فوق لیسانس شیلات ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1385)
  • لیسانس شیلات ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1377 - 1381)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • فیزیولوژی ، تکثیر و پرورش و ژنتیک
بیشتر

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
Davuod Mohammadrezaei (2018) Effects of Genistein and β-Sitosterol on Early Life of Caspian Kutum Ecopersia: 6; 163-169
6
7
8
9
مقاله ارائه‌شده
1
Davuod Mohammadrezaei (2020) Histological study of kidney & gill during smoltification in Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, iran, tehran
2
داود محمد رضائی (1398) بررسی اثر پودر گل میخک بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد )Cyprinus carpio( کپور معمولی اواین همایش ملی فرصت ها و چلش های پیش روی دریای خزر، ایران¡ گرگان
3
داود محمد رضائی (1398) بررسی اثر جلبک اسپیرولینا به عنوان یک مکمل بر عملکرد رشد کپور معمولی (Cyprinus carpio سومین همایش ملی منابع شیلاتی، فناورهای نوین در علوم شیلاتی، ایران¡ گرگان
4
داود محمد رضائی (1398) بررسی اثر پودر جلبک اسپیرولینا بر عملکرد رشد بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) سومین همایش ملی منابع شیلاتی، فناورهای نوین در علوم شیلاتی، ایران¡ گرگان
5
داود محمد رضائی (1398) بررسی اثر جنیستئین و بتاسیتوسترول بر بافت تخمدان مولدین ماهی سفید در زمان مهاجرت تولید مثلی (Rutilus Kutum) سومین همایش ملی منابع شیلاتی، فناورهای نوین در علوم شیلاتی، ایران¡ گرگان
6
داود محمد رضائی (1397) بررسی اثر افزایش روغن هسته انگور بر عملکرد رشد ماهی سیچلاید گورخری چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
7
داود محمد رضائی (1397) تاثیر سطوح مختلف ساپونین بر عملکرد رشد و بازده غذایی ماهی سیچلاید گورخری ) Amatitlania nigrofasciata چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، ایران¡ تهران
8
داود محمد رضائی (1396) تاثیر عوامل برهم زننده غدد درون ریز بر تولید مثل آبزیان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
9
داود محمد رضائی (1396) اثر بتاسیتوسترول بر شاخصهای هورمونی موثر در تولیدمثل ماهی سفید دریای خزر دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
10
داود محمد رضائی (1396) اثر جنیستئین بر شاخصهای هورمونی موثر در تولیدمثل ماهی سفید دریای خزر دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
11
داود محمد رضائی (1392) پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در استخرهای خاکی ذخیره آب کشاورزی همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران¡ ملایر
12
داود محمد رضائی (1390) بررسی تاثیر تعداد دفعات غذا دهی بر عملکرد رشد بچه ماهی کپور معمولی همایش ملی آبزیان و غذا، ایران¡ بوشهر
13
Lima Tayebi, Davuod Mohammadrezaei (2011) Growth performance and food conversion ratio of Persian sturgeon (Acipenser persicus) at different level of dietary protein 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Singapore, Singapore
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه شیلات (1390 - 1391)
بیشتر