05 خرداد 1403
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیلات ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: مطالعه اثر برخی فیتواستروژن ها بر شاخص های تولید مثلی و تکامل جنینی ماهی سفید (Rutilus kutum, Kamenskii 1901)
  • فوق لیسانس شیلات ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1385)
  • لیسانس شیلات ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1377 - 1381)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • فیزیولوژی ، تکثیر و پرورش و ژنتیک
بیشتر

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
7
8
Davuod Mohammadrezaei (2018) Effects of Genistein and β-Sitosterol on Early Life of Caspian Kutum Ecopersia: 6; 163-169
9
10
11
12
مقاله ارائه‌شده
1
Davuod Mohammadrezaei (2023) Study of smoltification processing in Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) in farm condition 7th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, Iran, Karaj - Alborz
2
داود محمد رضائی، عیسی سلگی (1402) بررسي سن و فراواني سياه ماهي سعدي (Capoeta saadii) و لوتك (Cyprinion macrostomum) در رودخانه كنگير استان ايلام دهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی ماهی شناسی ایران، ایران، بابل
3
داود محمد رضائی (1400) بررسي اثر پودر جلبك اسپيرولينا و اسيد آمينه متيونين بر عملكرد رشد و تركيب لاشه بچه ماهي ازون برون (Acipenser stellatus) سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر- همدان
4
داود محمد رضائی (1400) ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي راﯾﺞ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ اﯾﺮان سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر- همدان
5
Davuod Mohammadrezaei (2020) Histological study of kidney & gill during smoltification in Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, iran, tehran
6
داود محمد رضائی (1398) بررسي اثر پودر گل ميخك بر عملكرد رشد و تركيب لاشه بچه ماهي انگشت قد )Cyprinus carpio( كپور معمولي اواین همایش ملی فرصت ها و چلش های پیش روی دریای خزر، ایران، گرگان
7
داود محمد رضائی (1398) بررسي اثر جلبك اسپيرولينا به عنوان يك مكمل بر عملكرد رشد كپور معمولي (Cyprinus carpio سومین همایش ملی منابع شیلاتی، فناورهای نوین در علوم شیلاتی، ایران، گرگان
8
داود محمد رضائی (1398) بررسي اثر پودر جلبك اسپيرولينا بر عملكرد رشد بچه ماهي انگشت قد كپور معمولي (Cyprinus carpio) سومین همایش ملی منابع شیلاتی، فناورهای نوین در علوم شیلاتی، ایران، گرگان
9
داود محمد رضائی (1398) بررسي اثر جنيستئين و بتاسيتوسترول بر بافت تخمدان مولدين ماهي سفيد در زمان مهاجرت توليد مثلي (Rutilus Kutum) سومین همایش ملی منابع شیلاتی، فناورهای نوین در علوم شیلاتی، ایران، گرگان
10
داود محمد رضائی (1397) بررسي اثر افزايش روغن هسته انگور بر عملكرد رشد ماهي سيچلايد گورخري چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
11
داود محمد رضائی (1397) تاثير سطوح مختلف ساپونين بر عملكرد رشد و بازده غذايي ماهي سيچلايد گورخري ) Amatitlania nigrofasciata چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، ایران، تهران
12
داود محمد رضائی (1396) تاثير عوامل برهم زننده غدد درون ريز بر توليد مثل آبزيان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
13
داود محمد رضائی (1396) اثر بتاسيتوسترول بر شاخصهاي هورموني موثر در توليدمثل ماهي سفيد درياي خزر دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
14
داود محمد رضائی (1396) اثر جنيستئين بر شاخصهاي هورموني موثر در توليدمثل ماهي سفيد درياي خزر دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
15
داود محمد رضائی (1392) پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در استخرهاي خاكي ذخيره آب كشاورزي همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر
16
داود محمد رضائی (1390) بررسي تاثير تعداد دفعات غذا دهي بر عملكرد رشد بچه ماهي كپور معمولي همایش ملی آبزیان و غذا، ایران، بوشهر
17
Lima Tayebi, Davuod Mohammadrezaei (2011) Growth performance and food conversion ratio of Persian sturgeon (Acipenser persicus) at different level of dietary protein 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Singapore, Singapore
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
4
5
6
ابداع

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه شیلات (1390 - 1391)
بیشتر