12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر عوامل برهم زننده غدد درون ریز بر تولید مثل آبزیان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ترکیبات برهم زننده، تولید مثل و غدد درون ریز
سال 1396
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

طیف گسترده ای از ترکیبات (یا مواد شیمیایی) بصورت طبیعی یا مصنوعی وارد منابع آبی می شوند، که می تواند بر گنادها و سایر نقاط سیستم غدد درون ریز تاثیر گذار باشند. این مواد سبب کاهش باروری، ناهنجاری تمایز جنسی و رفتاری، کاهش گزارش EDCs پاسخ به استرس، نقص ایمنی و یا تغییر متابولیسم پایه می شوند. طیف گستردهای ازمواد شیمیایی به عنوان شده اند. گروهی از ترکیبات (یا مواد شیمیایی) که ویژگی های اختلال غدد درون ریز را نشان می دهند، تمایل دارند که بر توسعه و تولید مثل موجودات زنده با دخالت در سنتز طبیعی، ترشح، ذخیره سازی، رهاسازی، انتقال، متابولیسم، اتصال، فعال یا حذف نمودن هورمون های درونی یا طبیعی در بدن (که مسئول تولید مثل، توسعه، رفتار و هموستازی هستند) اثر گذارند. بنابراین می توان بیان نمود که حضور هر ماده استروژنی در محیط آبی به دلیل داشتن ساختار مشابه و یا تقلید عملکرد هورمون های استروئیدی بویژه استروژن ها و مشتقات آن ها می تواند حیات آبزیان و سلامت انسان را به مخاطره اندازد.