07 اسفند 1402
ابراهيم غلامي حاتم

ابراهیم غلامی حاتم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر 4 جاده اراک- دانشگاه ملایر- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-فیزیک هسته ای
تلفن: +98 (81) 3333 9840 (358)
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (سازمان انرژی اتمی ایران) ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: راهکاری نوین جهت تعیین توپوگرافی 3-بعدی سطح به روش "استروپیکسی"
 • فوق لیسانس فیزیک هسته ای ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: خواص گاز فرمی تحت برهمکنش با طول پراکندگی بزرگ
 • لیسانس فیزیک (اتمی-مولکولی) ، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) ، ایران (1379 - 1383)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • آنالیز با باریکه یونی- لایه های نازک- ماده هسته ای
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Ebrahim Gholami Hatam (2023) Application of four-segments annular Silicon drift detector for 3-D surface topography reconstruction by micro-PIXE NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS: 541; 205-215
3
Nader Ghobadi, Ebrahim Gholami Hatam (2023) The investigation of structural, surface topography, and optical behaviors of Al-doped ZnO thin films with annealing temperature deposited by RF magnetron sputtering JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 34(713); 1-14
4
Ebrahim Gholami Hatam (2022) PIXE Elemental Analysis of White Soil Clarifier in Traditional Grape Syrup Production IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: 41; 3771-3777
5
6
7
8
9
10
11
Nader Ghobadi, Ebrahim Gholami Hatam (2021) Depth profiling, configuration, optical properties and photocatalysis analysis of CoSe thin films at different deposition times OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 53; 543
12
13
Ebrahim Gholami Hatam (2020) The scattering length effect on properties of cold interacting Fermion systems in LOCV framework INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E-NUCLEAR PHYSICS: 29; 2050019
14
ابراهیم غلامی حاتم (1399) بررسي تاثير كاشت يون نيتروژن بر خواص لايه نازك اكسيد روي (ZnO) فیزیک کاربردی: 9; 45-52
15
Nader Ghobadi, Ebrahim Gholami Hatam (2019) Investigation the optical band gap of self-assembled monolayer of tin selenide synthesized by chemical solution deposition OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 51; 269
16
Ebrahim Gholami Hatam (2019) The application of stereo scanning transmission ion microscopy (stereo-STIM) imaging in biological specimen NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS: 450; 127-130
17
Ebrahim Gholami Hatam (2017) Void and cavity determination in micro-PIXE analysis of composed material using binocular detectors: A computational study NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS: 404; 189-192
18
Ebrahim Gholami Hatam, Nader Ghobadi (2016) Influence of pH on the optical, structural and compositional properties of nanocrystalline CdSe thin films prepared by chemical bath deposition JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: In press; 1-7
19
Ebrahim Gholami Hatam, Nader Ghobadi (2016) Effect of deposition temperature on structural, optical properties and configuration of CdSe nanocrystalline thin films deposited by chemical bath deposition MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING: 43; 177-181
20
21
Ebrahim Gholami Hatam (2015) Reconstruction of relief by means of stereo-PIXE set-up for curved target NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS: 348; 48-52
22
Ebrahim Gholami Hatam (2013) Surface topography of 1€ coin measured by stereo-PIXE NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS: 306; 90-93
23
Ebrahim Gholami Hatam (2012) Surface topography reconstruction by stereo-PIXE JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY: 28; 834-840
مقاله ارائه‌شده
1
2
مسعود رضوانی جلال، ابراهیم غلامی حاتم (1401) بررسي گسيل فوتون‏هاي پرانرژي در برهمكنش تك پالس و دو پالس متقابل فوق پرتوان ليزر با پلاسما بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران.، ایران¡ شیراز
3
Ebrahim Gholami Hatam (2022) Application of segmented annular Silicon Drift Detector for 3-D surface topography reconstruction by micro-PIXE 18th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications, Slovenia, Ljubljana
4
ابراهیم غلامی حاتم (1400) طراحي و ساخت توري پراش چنگالي شكل و توليد گرداب نوري حامل تكانه زاويه اي بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چها ردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ اهواز
5
6
ابراهیم غلامی حاتم (1400) بررسي محاسباتي بازسازي ساختار سطح نمونه هاي محفظه همجوشي با استفاده از روش استروپيكسي کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
7
Ebrahim Gholami Hatam (2021) Atmospheric aerosols analysis and identification of polluting sources in the industrial city of Arak, Iran Citizen Science with Application to Nuclear, Seismic and Air Quality Monitoring: APPLICATIONS in Air Quality Monitoring, Italy, Trieste
8
9
ابراهیم غلامی حاتم، محمود مرادی (1397) شناسايي تركيبات تشكيل دهنده و منابع آلودگي هواي شهر اراك با استفاده از روشهاي PIXE و XRF کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
10
ابراهیم غلامی حاتم (1396) مطالعه ريزذرات حاصل از شليك گلوله با استفاده از پرتوي ايكس ناشي از پروتون تابشي کنفرانس فیزیک ایران 1396، ایران¡ یزد
11
ابراهیم غلامی حاتم (1395) كاربرد تصويربرداري دوتائي اتلاف انرژي يون عبوري در نمونه بيولوژيكي کنفرانس فیزیک ایران 1395، ایران¡ شیراز
12
ابراهیم غلامی حاتم، نادر قبادی (1394) تعيين ضخامت و نوع چينش نانو ذرات نيمرسانا CdSe به روش پس پراكندگي رادرفورد و ميكروسكوپ نيروي اتمي همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن، ایران¡ ملایر
13
ابراهیم غلامی حاتم (1393) تعيين موقعيت حفره و تخلخل در مواد با استفاده از آناليز با باريكه يوني به روش استروپيكسي هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالوژی، ایران¡ تهران
14
ابراهیم غلامی حاتم (1393) مشاهده امواج صوتي: يك روش ساده براي ديدن امواج صوتي كه در هوا حركت مي كنند. کنفرانس فیزیک ایران 1393، ایران¡ زاهدان
15
ابراهیم غلامی حاتم (1393) بررسي تاثير سطوح خميده بر روي آناليز به روش پيكسي کنفرانس فیزیک ایران 1393، ایران¡ زاهدان
16
ابراهیم غلامی حاتم (1391) تعيين توپوگرافي سطح به صورت كمي با روش نوين "استروپيكسي" کنفرانس فیزیک ایران 1391، ایران¡ یزد
17
ابراهیم غلامی حاتم (1389) راهكاري نوين جهت ساده سازي تعيين توزيع عنصري سه بعدي با استفاده از ميكروپيكسي هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
ابراهیم غلامی حاتم (1399) شناسائي تركيبات مو ناخن به روش PIXE و طيف سنجي جرمي اداره کل پزشکی قانونی همدان
3
4
ابراهیم غلامی حاتم (1395) بازسازي ناهمواري سطوح خميده با روش stereo-PIXE دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
فرصت مطالعاتی

دانشجویان

 • سارا شكوري
  نام و نام خانوادگی: سارا شکوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: تاثیر سطوح خمیده بر روی آنالیز به روش PIXE
 • مژگان محمدي
  نام و نام خانوادگی: مژگان محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: تعیین حفره و خلل و فرج در مواد با استفاده از روش استروپیکسی
 • محبوبه پيريائي
  نام و نام خانوادگی: محبوبه پیریائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: تعیین ضخامت و نوع چینش نانوذرات نیمرسانا کادمیم سلنید به روش پس پراکندگی رادرفورد و میکروسکوپ نیروی اتمی
 • مهدي احمدي
  نام و نام خانوادگی: مهدی احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: بازسازی تصویر به روش الگوریتم تکرارشونده در توموگرافی کامپیوتری تک فوتون گسیلی (SPECT)
 • ژيلا زيوري شايسته
  نام و نام خانوادگی: ژیلا زیوری شایسته
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: کاربرد تصویربرداری دوتائی اتلاف انرژی یون عبوری در نمونه های بیولوژیکی
 • فاطمه عظيمي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه عظیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: مطالعه تغییرات سطح لایه های نازک اکسید روی ناشی از کاشت یون های گازی
 • ميترا فلاح زاده
  نام و نام خانوادگی: میترا فلاح زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: بررسی تغییرات سطح لایه های نازک اکسید مس ناشی از کاشت یون های گازی
 • ٍالهام چگني
  نام و نام خانوادگی: ٍالهام چگنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: شناسایی فلزات سنگین و منابع آلودگی هوای شهر اراک با استفاده از تکنیک های آنالیز با باریکه یونی
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر

گالری تصاویر

بازديد از سازمان انرژِي اتمي ايران آزمايشگاه واندوگراف، سازمان انرژِي اتمي ايران سيزدهمين كنفرانس ميكروباريكه و كاربردهاي آن نهمين نشست كاربران چشمه نور ايران كارگاه پيشرفته تصويربرداري و مشخصه يابي با باريكه يوني موئسسه ژوزف استفان، لوبليانا دانشكده علوم پايه، دانشگاه ملاير كارگاه مشترك ICTP-IAEA در خصوص شناسائي و تصويربرداي پيشرفته 2D و 3D با باريكه هاي يوني بازديد از آزمايشگاه دانشكده فيزيك دانشگاه تهران